วิธีกระตุ้นการขับถ่าย สำหรับคนท้องผูกง่าย

การชับถ่ายอุจจาระ เป็นหนึ่งในกิจวัตรที่เราทุกคนควรทำให้ได้ทุกวัน แต่บางคนก็อาจป…