ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นาชีวิตและวัคซีนความหวังของคนไทย

โมเดอร์นา vs ไฟเซอร์

  • Singapore (สิงคโปร์)ฉีดวัคซีนไปแล้วเกือบ  20 เปอร์เซ็นต์ จากจำนวนประชากรทั้งหมด 5.7 ล้านคน
  • รัฐบาลสิงคโปร์ทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าจาก 3 บริษัท ได้แก่ ไฟเซอร์-ไบออนเทค โมเดอร์นา และซิโนแวค (Sinovac) แต่เลือกใช้เฉพาะวัคซีนของ ไฟเซอร์-ไบออนเทค และโมเดอร์นา เท่านั้น
  • ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสิงคโปร์เกือบเป็นศูนย์ต่อและชีวิตก็ค่อนข้างปกติ รัฐได้ฉีดวัคซีนประมาณ 20% ของประชากร และประชาชนสิงคโปร์มีสิทธิ์เลือกได้ว่าต้องการฉีดวัคซีนจากบริษัทใด

สิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในการรับมือการระบาดของ COVID-19

ประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แซงหน้านิวซีแลนด์จากจุดสูงสุดในการจัดอันดับความยืดหยุ่นของโควิดของบลูมเบิร์กในสัปดาห์นี้ส่วนใหญ่ต้องขอบคุณความพยายามในการฉีดวัคซีนของสิงคโปร์ สิงคโปร์ระบุปริมาณวัคซีนเพียงพอที่จะครอบคลุมเกือบ 20% ของประชากร 5.7 ล้านคนตามรายงานของ Bloomberg

นิวซีแลนด์ซึ่งได้รับการยกย่องว่าประสบความสำเร็จในการจัดการกับการระบาดของโรคนี้ได้ฉีดวัคซีนเพียง 1.9% ของประชากร ออสเตรเลียซึ่งอยู่ในอันดับที่สามในการจัดอันดับความยืดหยุ่นของโควิดได้รับการฉีดวัคซีนประมาณ 3.7% ของประชากร นอกจากนี้อิสราเอลไต้หวันและเกาหลีใต้ยังเป็นหนึ่งใน 10 สถานที่ที่ติดอันดับต้น ๆ

ที่สิงคโปร์ประชาชนสามารถเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีนของบริษัทไหน

รัฐบาลสิงคโปร์ทำสัญญาสั่งซื้อวัคซีนล่วงหน้าจาก 3 บริษัท ได้แก่ ไฟเซอร์-ไบออนเทค โมเดอร์นา และ ชิโนแวค (Sinovac) ในขณะที่วัคซีนยังอยู่ในช่วงทดลองระยะที่ 3 โดยรัฐบาลให้เหตุผลว่า การสั่งซื้อล่วงหน้าเพื่อจัดหาวัคซีนมาให้ประชาชนเป็นลำดับต้นๆ ของโลก ทำให้สิงคโปร์เริ่มฉีดเข็มแรกตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2021

อย่างไรก็ตาม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2021 สิงคโปร์ได้รับวัคซีนซิโนแวค 200,000 โดส ที่สั่งซื้อไว้ล่วงหน้า แต่เนื่องจากบริษัทไม่ยื่นข้อมูลมากพอเพื่อขออนุญาตให้ใช้ได้ กระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์จึงไม่สามารถประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัย ในที่สุด วัคซีนที่ฉีดให้กับประชาชนในสิงคโปร์จึงเหลือแค่ 2 บริษัทที่พร้อมส่งข้อมูลทันที

ลอว์เรนซ์ หว่อง (Lawrence Wong) หนึ่งในรัฐมนตรี ทำงานรับมือโควิด-19 กล่าวว่า สิงคโปร์จะไม่ใช้วัคซีนซิโนแวค จนกว่าจะได้รับการอนุมัติ เพราะ “เราต้องการแสดงให้ชาวสิงคโปร์เห็นว่า วัคซีนได้รับการประเมินอย่างสมบูรณ์ที่สุด ทั้งในแง่ประสิทธิภาพและความปลอดภัย”

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพื้นที่ฉีดวัคซีนไว้ 38 แห่ง มี 11 แห่งเป็นวัคซีนของโมเดอร์นา ที่เหลือเป็นวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค ผู้เข้ารับวัคซีนซึ่งครอบคลุมทั้งพลเมืองสิงคโปร์และผู้พำนักระยะยาวสามารถดูรายชื่อศูนย์กระจายวัคซีนและเลือกบริษัทตามต้องการได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข จากนั้นลงทะเบียนและนัดหมายเวลา ซึ่งรัฐบาลจะจัดลำดับตามความสำคัญเป็นรอบ โดยขณะนี้จำกัดที่กลุ่มผู้ที่อายุ 45 ปีขึ้นไป และจะยืนยันผ่าน SMS ทางโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้เว็บไซต์ของกระทรวงให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนทั้ง 2 บริษัทสำหรับการตัดสินใจ

ในขณะเดียวกัน ถ้าใครเกิดมีอาการสำหรับกรณีแพ้วัคซีนรุนแรงรัฐบาลนั้นจะช่วยเหลือทางการเงินให้กับผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษา 2,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ (50,000 บาท) ผู้ที่ต้องรักษาตัวในห้องไอซียู 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (250,000 บาท) และ 225,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ (550,000 บาท) สำหรับผู้พิการหรือเสียชีวิต โดยเป็นเงินเพิ่ม นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลที่รัฐบาลออกให้อยู่แล้วจากระบบประกันสุขภาพ

 

TAGS : insider

Facebook

Singapore

Similar Posts