นักวิจัยสามารถเจาะเข้าความฝันคุยกับคนที่หลับได้

นักวิจัยสามารถเจาะเข้าความฝัน คุยกับคนที่หลับได้สำเร็จ

เป็นไปได้จริงหรอ เราจะสามารถเจาะเข้าไปในความฝันของใครคนหนึ่งได้ เหมือนในภาพยนตร์เรื่อง Inception การเข้าไปในความฝันของผู้อื่น พูดคุยโต้ตอบ จากจิตใต้สำนึกของเขา ล่าสุด มีนักวิจัยในต่างประเทศทำสำเร็จแล้ว สามารถสร้างการสนทนา กับผู้ที่กำลังนอนหลับฝันอยู่ได้ ซึ่งมักจะเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการนอนแบบ Lucid dreaming (การนอนหลับที่สามารถควบคุมความฝันได้)

Lucid dreaming (การนอนหลับที่สามารถควบคุมความฝันได้)

โดยก่อนหน้าได้เคยมีนักวิทยาศาสตร์ พยายามที่จะสื่อสารกับผู้ที่มีการนอนหลับแบบ Rem Sleep (วงจรที่กล้ามเนื้อต่าง ๆ หยุดทำงานซึ่งเป็นช่วงที่ฝันเป็นเรื่องเป็นราว) และพยายามสื่อสารด้วยสิ่งเร้า เช่น แสงไฟและเสียง เพื่อพยายามเข้าสู่ความฝัน แต่ผลการตอบสนองไม่ดีเท่าที่ควร

จนกระทั่งล่าสุดในปี 2021 นี้ ทีมนักวิจัยอิสระ 4 ทีม จากประเทศ French,Germany,Nederland,USA ได้พัฒนาและสร้างการสื่อสารสองทางที่ซับซ้อนโดยใช้การพูดและถามคำถาม ที่ผู้ฝันไม่เคยได้ยินมาก่อน พวกเขาได้คัดเลือกอาสาสมัคร 36 คน ซึ่งมีทั้งคนที่เคยฝันแบบ Lucid dreaming และผู้ที่ไม่เคยฝันลักษณะนี้มาก่อน แต่สามารถจำความฝันได้อย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ มาเข้าร่วมการทดลอง

มีผู้เข้าร่วมการทดลองถึง 6 คน นักวิทยาศาสตร์ตรวจสอบการทำงานของคลื่นสมอง การเคลื่อนของดวงตา และการหดตัวของกล้ามเนื้อใบหน้า ผู้เข้าร่วมการทดลองเข้าสู่ช่วงการนอนแบบ REM โดยใช้หมวกคลื่นสมอง ซึ่งจากการทดลองทั้งหมด 57 ครั้ง และสามารถตอบสนองกับนักวิจัยขณะหลับได้  

ในขณะทดลองนักวิจัยได้ถามคำถามง่าย ๆ ประเภทใช่หรือไม่ รวมทั้งโจทย์คณิตศาสตร์อย่าง 8-6 =? ซึ่งในการตอบคำถาม ผู้ฝันจะใช้วิธีการส่งสัญญาณ เช่น การยิ้ม การขมวดคิ้ว หรือ การขยิบตาหลาย ๆ ครั้ง เพื่อตอบคำถามคล้ายส่งรหัสมอร์ส ซึ่งจากคำถามทั้งหมด 158 คำถาม พบว่า ผู้ฝันตอบสนองได้อย่างถูกต้องถึง 18.6 % ผิดเพียง 3.2 % อีก 17.7 % ได้คำตอบไม่ชัดเจน และ 60.8 % ไม่ได้รับการตอบสนอง

ผลการทดลอง พบว่า ผู้ฝันบางคนตื่นขึ้นมาและสามารถจำได้ว่าคำถามนั้นถูกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของความฝัน เช่น ผู้ฝันคนหนึ่งเล่าว่า “ขณะที่ฝันอยู่ผมได้ยินโจทย์คณิตศาสตร์อยุ่ในความฝัน” การทดลองในครั้งนี้ ทางนักวิจัยก็หวังว่า ในอนาคตวิธีนี้จะถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาอาการบาดเจ็บภายในจิตใจ และภาวะซึมเศร้าให้ดีขึ้นได้

 

Tags :  Independent

Similar Posts