Zhang Yiming CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok

ผู้ร่วมก่อตั้ง ByteDance

Zhang Yiming ผู้ก่อตั้ง TikTok ประกาศลาออกจาก CEO

นับว่าเป็นตัวอย่างของผู้นำที่ดี รู้ตัวว่าไม่เก่ง ก็ไม่ฝืนทำต่อ CEO ByteDance บริษัทแม่ของแอปพลิเคชัน TikTok ประกาศลาออก โดยให้เหตุผล เพราะ “รู้ว่าตัวเองขาดทักษะ” ความเป็นผู้นำ

Zhang Yiming เป็น CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง ByteDance บริษัทแม่ของ TikTok แอปพลิเคชัน Social Network ประเภทคลิปสั้นที่ได้รับความนิยมอย่างมากในยุคปัจจุบัน ประกาศลาออกจากตำแหน่ง CEO ซึ่งนับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2012 โดย Rubo Liang ผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งจะขึ้นมารับตำแหน่งแทน

ทั้งนี้เขาได้ระบุถึงสาเหตุที่ลาออกจากการเป็น CEO โดยยอมรับว่าเขา “รู้ตัวว่าขาดทักษะบางอย่างที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำที่ดี” เพราะเขาเป็นคนที่ชอบวิเคราะห์เรื่องการตลาด วิเคราะห์องค์กร และนำเอาทฤษฎีเหล่านี้มาลดขั้นตอนการทำงานมากกว่า แต่เขาไม่ใช่คนที่ชอบบริหารคน

 และเขาเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเข้าสังคม แต่ชอบที่จะทำกิจกรรมต่างๆ คนเดียว เช่น อ่านหนังสือ ฟังเพลง และใช้เวลาคิดสิ่งต่างๆ คนเดียวมากกว่า

ส่วนผู้ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนเขานั้นเป็น Head of Human Resources ของ ByteDance มาก่อน

 

TAGS : Reuters

Similar Posts