Tree of Light

โครงการ ‘Tree of Light’

คือการสร้างความตระหนักรู้ในหมู่นักศึกษาและผู้ใหญ่เกี่ยวกับความสำคัญของพลังงานทดแทนและความยั่งยืน ในขณะเดียวกันก็ปลูกฝัง ความรู้สึกรับผิดชอบต่อความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

Tree of Light ลดการปล่อนก๊าชคาร์บอน 1 ตัน/ดวง

Al-Futtaim Group ธุรกิจชั้นนำในตะวันออกกลางร่วมมือขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้ายั่งยืน โดยสร้างสถิติใหม่ให้กับกินเนสส์เวิลด์เรคคอร์ด ในการแสดงหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุด มากถึง 3,000 ดวง ซึ่งได้รับการจัดเรียงเป็นรูปต้นกาฟ ต้นไม้ประจำชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โชว์ความสวยงามสว่างไสวตลอดทั้งคืนในเมืองดูไบ

โครงการนี้เป็นการจุดประกายความตระหนักถึงพลังของพลังงานแสงอาทิตย์และความยั่งยืน ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนและสิ่งแวดล้อมได้

โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แต่ละดวงนั้น มีอายุการใช้งานถึง 5 ปี และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 1,000 กิโลกรัม เมื่อนำไปทดแทนแหล่งพลังงานแบบเก่าอย่างน้ำมันก๊าด นี่จึงเป็นอีกตัวอย่างของการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนได้อย่างยั่งยืน

tags : fm-middleeast

Facebook

Similar Posts