WEBSails

Sails กังหันลมใบแผงโซลาเซลล์ สร้างพลังงานไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัทสตาร์ตอัปด้านพลังงานในเมืองซันทันเดอร์ ประเทศสเปน ได้เปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ชื่อที่มีชื่อว่า เซลล์ (Sails) กังหันลมใบพัดเป็นแผงโซลาเซลล์เครื่องแรกของโลก สามารถสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง แถมยังมีเทคโนโลยีที่สามารถดูดซับคาร์บอนและแปลงออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้

เซลล์ (Sails)

เซลล์ ได้ถูกทุ่มงบไปกว่า 190 ล้านบาท ใช้เวลาวิจัยนานกว่า 10 ปี มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบมากกว่า 30 แบบ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการจัดเก็บพลังงานจากทั้งพลังงานลมกับพลังงานแสงอาทิตย์ไปไว้ในหน่วยเดียวกัน ใบพัดถูกปรับทิศทางตามลมโดยใช้ระบบแม่เหล็กที่บริษัทพัฒนาขึ้น ซึ่งปรับเทียบทิศทางลมของใบพัดแต่ละใบเพื่อดึงพลังงานสูงสุดออกมา นอกจากนี้ขาตั้งกังหันลมยังถูกปกคลุมภายนอกด้วยวัสดุที่สร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ โดยมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเพียวเทค (Pure.Tech) ของบริษัทลามาควินา (LaMáquina) ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซับคาร์บอนและแปลงออกมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ได้

และสามารถให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงกว่ากังหันลมในปัจจุบันถึง 25% และเมื่อติดตั้งร่วมกับส่วนประกอบย่อยอื่น ๆ ของบริษัทมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้อีกประมาณ 15% ขณะเดียวกัน กังหันลมหมุนด้วยความเร็วต่ำ ทำให้ผลกระทบในเรื่องของเสียงรบกวนมีค่อนข้างน้อย การออกแบบก็มีความหลากหลายและกะทัดรัดเพื่อลดขั้นตอนการติดตั้งที่ซับซ้อนและไม่ส่งผลกระทบกับดินบริเวณที่ตั้งกังหันลมด้วย

เซลล์ Sails 1

กังหันลมแผงโซลาร์เซลล์นี้มีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่น คือ

  1. รุ่นเล็กสำหรับใช้แบบครัวเรือน หรือธุรกิจขนาดเล็ก และเหมาะแก่การกระจายตั้งตามจุดต่าง ๆ
  2. รุ่นที่เหมาะแก่การเชื่อมกับระบบไฟของรัฐ และ
  3. รุ่นที่ชื่อว่าบีสโปค (Bespoke) ซึ่งเป็นรุ่นที่ให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งคุณสมบัติได้ตามต้องการ ซึ่งผู้ออกแบบก็คือฟิราส ซาฟิดดีน (Firàs Safieddine) ผู้ที่รับผิดชอบออกแบบส่วนปกคลุมภายนอกของขาตั้งกังหันลมด้วยการพิมพ์แบบ 3 มิตินี่เอง

tags : designboom

Facebook

Similar Posts