หุ่นยนต์ปลากำจัดไมโครพลาสติกในทะเล

Robofish

หุ่นยนต์ปลากำจัดไมโครพลาสติกในทะเล วิธีกำจัดไมโครพลาสติกที่มนุษย์ไม่สามารถไปถึง

นักวิทย์จีนสร้าง Robofish หุ่นยนต์ปลาวิธีใหม่ที่จะช่วยกำจัดไมโครพลาสติกในท้องทะเลได้ด้วยตัวมันเอง ในพื้นที่ที่เครื่องจักรและมนุษย์ไม่สามารถไปถึงได้ หลังปัจจุบันพบไมโครพลาสติกในปอด ในเลือด และอยู่ในอาหารของมนุษย์ นั้นหมายความว่าไมโครพลาสติกได้อยู่ทุกที่บนโลก ทุกซอกทุกมุมของโลกล้วนเต็มไปด้วยไมโครพลาสติกไปแล้ว

ไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าพลาสติกมีมากแค่ไหนในมหาสมุทรของโลก ตัวเลขล่าสุดที่ตีพิมพ์ในปี 2015 ประมาณการว่าในแต่ละปีมีขยะพลาสติกประมาณ 4.8 ถึง 12.7 ล้านตันเข้าสู่ทะเล

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คืออะไร

ไมโครพลาสติก (Microplastics) คือ อนุภาคพลาสติกที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 5 มิลลิเมตร มักเกิดจากการย่อยสลายหรือแตกหักของขยะพลาสติกขนาดใหญ่ หรือเกิดจากพลาสติกที่มีการสร้างให้มีขนาดเล็ก เพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ส่วนใหญ่มีรูปร่างทรงกลม ทรงรี หรือบางครั้งมีรูปร่างไม่แน่นอน

โดยไมโครพลาสติกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
1. Primary microplastics เป็นพลาสติกที่ถูกผลิตให้มีขนาดเล็กมาตั้งแต่ต้น เพื่อการใช้ประโยชน์เฉพาะด้าน เช่น เม็ดพลาสติกที่นำมาใช้เป็นวัสดุตั้งต้นของการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก (Plastic pellet) เม็ดพลาสติกที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้า เครื่องสำอาง หรือยาสีฟัน (Plastic scrub) ซึ่งมักเรียกกันว่า ไมโครบีดส์ (Microbeads) หรือเม็ดสครับ ไมโครพลาสติกประเภทนี้สามารถแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมทางทะเลจากการทิ้งของเสียโดยตรงจากบ้านเรือนสู่แหล่งน้ำและไหลลงสู่ทะเล
2. Secondary microplastics เป็นพลาสติกที่เกิดจากพลาสติกที่มีขนาดใหญ่ หรือมาโครพลาสติก (Macroplastic) ซึ่งสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานเกิดการย่อยสลายหรือแตกหัก โดยกระบวนการย่อยสลายพลาสติกขนาดใหญ่ให้กลายเป็นพลาสติกขนาดเล็กนี้สามารถเกิดได้ทั้งกระบวนการย่อยสลายทางกล (Mechanical degradation) กระบวนการย่อยสลายทางเคมี (Chemical degradation) กระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ (Biological degradation) และกระบวนการย่อยสลายด้วยแสงอาทิตย์ ((UV degradation) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะทำให้สารแต่งเติมในพลาสติกหลุดออก ส่งผลให้โครงสร้างของพลาสติกเกิดการแตกตัวจนมีขนาดเล็ก กลายเป็นสารแขวนลอยปะปนอยู่ในแม่น้ำและทะเล

หุ่นยนต์ปลาทำงานอย่างไร?

การทำงานของหุ่นยนต์คือ จะใช้เลเซอร์เพื่อกระพือหางจากด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง เลเซอร์จะติดอย่ที่หางของปลา แสงจะทำให้วัสดุบิดเบี้ยวและทำให้โค้งงอได้ ทำหลายครั้งติดต่อกันจะทำให้หางกระพือและจะทำให้โรโบฟิชสามารถว่ายได้ 2.68 ครั้งต่อวินาทีด้วยตัวของมันเอง

ลำตัวของโรโบฟิชจะเป็นเหมือนแม่เหล็ก ประกอบไปด้วยโมเลกุลที่มีประจุลบเล็กน้อย เพื่อดึงดูดส่วนต่างของไมโครพลาสติกที่มีประจุบวก ซึ่งมันจะเหนียวมาก หากใครเคยเล่นเกมที่มีการใช้แม่เหล็กดูดไอเทมต่าง ก็จะคล้าย ๆ แบบนั้นเลย ตัวของโรโบฟิชไม่จำเป็นต้องเข้าใกล้ไมโครพลาสติกมาก็สามารถดูดพวกมันให้เข้ามาใกล้ได้ และไมโครพลาสติกก็จะติดอยู่ที่ตัวของปลาขณะว่ายไปมา

การออกแบบถูกทำให้พวกมันมีความแข็งแกร่งและทนทานมากขึ้น และแน่นอนต้องกันน้ำได้ ส่วนหนึ่งของปลาโรโบฟิชได้แรงบันดาลใจมาจากสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่าง สารประเภทหนึ่งในหอยมุก ที่การเคลื่อนไหวของมันมีความแข็งแรงและยืดหยุ่นตามธรรมชาติ

Facebook

Similar Posts