RideCake มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า

บริษัท Cake ประเทศสวีเดน

RideCake มอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้า ใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากวัสดุคอมโพสิตเส้นใยธรรมชาติมีความทนทานสูงกว่าพลาสติก

ล่าสุดบริษัท Cake ผู้พัฒนารถมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าในประเทศสวีเดนประกาศความร่วมมือกับบริษัท PaperShell เพื่อนำเส้นใยธรรมชาติที่มีความทนทานสูงมาใช้งานแทนพลาสติก ความร่วมมือดังกล่าวยังอยู่ในช่วงของการวิจัยพัฒนาร่วมกันระหว่าง 2 บริษัท

Stefan Ytterborn ซีอีโอของบริษัทให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทกำลังแสวงหาหนทางใหม่ในการใช้วัสดุเพื่อผลิตมอเตอร์ไซค์พลังงานไฟฟ้าร่วมกับบริษัท PaperShell ซึ่งในอนาคตอาจมีการใช้พลาสติกเป็นชิ้นส่วนของตัวรถน้อยลงมากขึ้นจนไม่มีการใช้พลาสติกเลยและโครงการความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมทั้งหมด

เป็นอีกก้าวสำหรับความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวข้ามความเป็นรถพลังงานไฟฟ้าไปสู่การเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงทั้งในส่วนของโครงสร้างตัวรถและพลังงานสะอาดที่ใช้ในระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยเพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่งอนาคต

tags : ridecake

Facebook

Similar Posts