Michael Burry ทวีตเตือนผู้เล่น Crypto ทั้งโลกว่า ฟองสบู่ Crypto กำลังจะแตก

Michael Burry

Michael Burry ทวีตเตือนผู้เล่น Crypto ทั้งโลกว่า ฟองสบู่ Crypto กำลังจะแตก

Michael Burry กล่าวเพราะ “ปัญหาของผู้เล่น Crypto ส่วนใหญ่คือ พวกเขาไม่รู้ว่าตลาดคริปโตนั้นกำลังถูก Leverage สูงแค่ไหน ! ฟองสบู่ Crypto กำลังจะแตกและเงินจากผู้เล่นหลายล้านล้านเหรียญกำลังจะสูญหายไป”  

ทวีตล่าสุดที่ออกมาเช้านี้ทาง Burry ได้กล่าวเตือนผู้เล่น Crypto ทั้งโลกว่า.. .

“The problem with Crypto, as in most things, is the leverage. If you don’t know how much leverage is in crypto, you don’t know anything about crypto, no matter how much else you think you know. (crypto falls from trillions)” 

Burry กล่าวว่าตลาด Crypto ตอนนี้ ก็ไม่ต่างอะไรจากฟองสบู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐในช่วงปี 2008 ในมุมมองของการ Leverage เมื่อช่วงก่อนปี 2008 นั้นตลาดอสังหาริมทรัพย์มีแต่เป็นขาขึ้นขาเดียว ทางบรรดาสถาบันการเงินจึงออกเครื่องมือในการลงทุนหรือ Leverage ตลาดขาขึ้นนี้กันสูงมาก ทำให้ทาง Burry จึงเข้ามา Short Sell ตลาดนี้และมองว่าฟองสบู่จะแตกและแตกอย่างรุนแรง

ตลาด Crypto ซึ่งเป็นขาขึ้นมานานก็คล้ายกัน ปัจจุบันกำลังมีนักลงทุนหลายคนพยายามใช้เครื่องมือการเงินเข้ามา Leverage เช่นเดียวกัน ทาง Burry บอกว่าถ้าเราศึกษาให้ดีเราจะเห็นได้เลยว่าตลาดนี้นั้นกำลังเป็นฟองสบู่ ด้วยเงินที่เข้ามาเดิมพันจนเกินตัวเหล่านี้

 

Facebook

Similar Posts