Meta กำลังพัฒนาโมเดล AI แปลภาษาที่มีชื่อว่า No Language left Behind

เพื่อให้คนทั่วโลกสื่อสารเข้าใจกันได้อย่างเข้าใจ

Meta กำลังพัฒนาโมเดล AI แปลภาษาที่มีชื่อว่า No Language left Behind พร้อมรองรับมากกว่า 100 ภาษา

AI แปลภาษาที่มีชื่อว่า No Language left Behind พร้อมรองรับมากกว่า 100 ภาษา เพื่อให้คนทั่วโลกสื่อสารเข้าใจกันได้อย่างเข้าใจ

มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ได้ออกมาประกาศว่าเป้าหมายใหม่ของ Meta ว่าขณะนี้บริษัทกำลังพัฒนา AI ที่สามารถแปลภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกได้มากกว่า 100 ภาษาแบบเรียลไทม์ ซึ่งโมเดล AI นี้ถูกเรียกว่า “No Language Left Behind” (ไม่มีภาษาไหนถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง) “ความสามารถในการเข้าใจทุกภาษาบนโลก คือ พลังอันยิ่งใหญ่ที่หลายคนฝันถึง และ AI จะช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริง”

และยังเผยอีกว่าปัจจุบันผู้คนจำนวนมากคิดเป็น 20% ของประชากรโลก ไม่สามารถเข้าถึงระบบแปลภาษาที่มีประสิทธิภาพได้ อันเนื่องมาจากภาษาของพวกเขายังไม่เป็นที่แพร่หลาย ทำให้ระบบแปลภาษาในบางบริษัทไม่มีภาษาเหล่านี้หรือมีการแปลภาษาที่ไม่ถูกต้องตาม ยกตัวอย่างเช่น ภาษาไทย ถูกใช้เป็นภาษาราชการเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น จึงจะเห็นได้ว่าในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษในบางแพลตฟอร์ม อาจได้คำแปลที่ไม่ถูกต้องกลับมา ซึ่ง Meta เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้และมุ่งเน้นที่จะพัฒนาให้รองรับภาษาให้ได้มากที่สุด

แต่ ณ ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดขอบเขตของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน จึงไม่ทราบว่า AI นี้จะถูกพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์เมื่อใด เพียงแต่บริษัทกล่าวว่าเทคโนโลยีนี้จะทำลายกำแพงขนาดใหญ่ที่ขวางกั้นคนทั่วโลกไว้นั่นเอง

tags : interestingengineering

Facebook

Similar Posts