Mammoth โรงงานดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Mammoth โรงงานดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

โรงงานแมมมอธ มีลักษณะเป็นโรงงานดักจับทางอากาศโดยตรง (DAC) แห่งที่ 2 ในประเทศไอซ์แลนด์ โรงงานมีขีดความสามารถในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในอากาศได้มากถึง 36,000 ตันต่อปี นับได้ว่าเป็นโรงงานดักจับอากาศที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

Mammoth เป็นโรงงานดักจับทางอากาศโดยตรง (DAC)

บริษัท Climeworks หนึ่งในบริษัทชั้นนำที่พัฒนาเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้เปิดตัวโรงงานดักจับอากาศแห่งใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเรียกว่า แมมมอธ

Climeworks เริ่มสร้าง โรงงานแมมมอธ ในเดือนมิถุนายนปี 2022 โดยตั้งเป้าว่าจะเป็นโรงงานดักจับคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการออกแบบโมดูลาร์พร้อมพื้นที่สำหรับ “ภาชนะเก็บก๊าซเรือนกระจก” (collector containers) จำนวน 72 โมดูล ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสูญญากาศของเครื่องที่ดักจับคาร์บอนจากอากาศ ซึ่งสามารถวางซ้อนกันและเคลื่อนย้ายได้!

โรงงานแมมมอธ มีลักษณะเป็นโรงงานดักจับทางอากาศโดยตรง (DAC) แห่งที่ 2 ในประเทศไอซ์แลนด์ โรงงานมีขีดความสามารถในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศในอากาศได้มากถึง 36,000 ตันต่อปี นับได้ว่าเป็นโรงงานดักจับอากาศที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลก

ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างโรงงานแมมมอธ ประมาณ 18-24 เดือน ก่อนเปิดดำเนินการเพื่อดักจับอากาศ แม้จะเป็นความพยายามของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและดูเหมือนขีดความสามารถของโรงงานคงไม่อาจเทียบได้กับขนาดโลกทั้งใบและปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 30 พันล้านตันในแต่ละปีจากกิจกรรมของมนุษย์ แต่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลก 

tags : newatlas

Facebook

Similar Posts