Jelly Ice Cubes น้ำแข็งรักษ์โลก

Jelly Ice Cubes

น้ำแข็งรักษ์โลก ไม่ละลายใช้ซ้ำได้กว่า 10 ครั้ง

นักวิจัยจาก Davis’s Robert Mondavi Institute of Wine and Food Sciences มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียจึงได้คิดค้นน้ำแข็งที่ใช้ซ้ำได้ เพื่อแก้ปัญหาน้ำแข็งในการเก็บความเย็นเพื่อถนอมอาหาร อย่างธุรกิจประมง ซึ่งเมื่อละลายแล้วก็จะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย ปนเปื้อนอาหารอื่นได้ หากปล่อยลงแหล่งน้ำก็จะทำให้เน่าเสียได้

นํ้าแข็งรักโลกเกิดจากอะไร แล้วดีอย่างไร?

เยลลี่ก้อนน้ำแข็งที่ให้ความเย็นและใช้ซ้ำได้เหมือนน้ำแข็งทั่วไปห่อหุ้มด้วยเจลาตินจากโปรตีนที่สามารถย่อยสลายได้ โดยด้านในกว่า 90 เปอร์เซ็นต์จะประกอบไปด้วยน้ำ และไฮโดรเจล 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อช่วยให้มีความเสถียรคงรูปได้ แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ ไม่ละลาย แถมยังเปลี่ยนสีได้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ

สามารถตัดแต่งเป็นขนาดและรูปทรงที่ต้องการได้ มันสามารถเก็บความเย็นได้สูงสุดถึง 13 ชั่วโมง  รับน้ำหนักได้ 22 ปอนด์โดยที่ไม่เปลี่ยนรูปร่าง แถมยังนำมาล้างทำความสะอาดได้ถึง 10 ครั้ง เอาไปแช่ห้องเย็นเพืาอเอากลับมาใช้ซ้ำได้ ที่สำคัญมันสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดขยะ

ปัจจุบัน Jelly ice Cubes” ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการแช่เย็นในการขนส่งอาหารและและผู้ผลิตอาหารที่ต้องการเก็บความเย็นเท่านั้น ยังไม่มีรายงานว่าอนาคตจะมีการนำมาใช้ผลิตเป็นน้ำแข็งเพื่อบริโภคหรือไม่ เพราะอาจต้องคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้อยลง ทำให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว

tags : goodnet

Facebook

Similar Posts