Huawei ใช้ AI ช่วยคัดปลาแซลมอนพันธุ์ต่างถิ่นออกจากแม่น้ำในประเทศนอร์เวย์

สุดลํ้า! Huawei ใช้ AI ช่วยคัดปลาแซลมอนต่างถิ่นออกจากแม่น้ำในประเทศนอร์เวย์

ในแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ หัวเว่ย ได้ใช้ AI ควบคุมคำสั่งการทำงานของประตูกั้นทางปลา ไม่ให้ปลาแซลมอนพันธุ์ต่างถิ่นว่ายผ่านไปแพร่พันธุ์ในแหล่งน้ำต้นกำเนิดของแซลมอนแอตแลนติกซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่น

Huawei ใช้ AI คัดปลาแซลมอนพันธุ์ต่างถิ่นออกจากแม่น้ำในประเทศนอร์เวย์ เพื่อรักษาระบบนิเวศ

ในโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อที่จะปกป้องปลาแซลมอนแอตแลนติกซึ่งอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ เนื่องจากในปัจจุบันแซลมอนแปซิฟิกซึ่งเป็นแซลมอนพันธุ์ต่างถิ่นได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นจากการแพร่พันธุ์มาจากทะเลขาวของรัสเซียและส่งผลให้แซลมอนแอตแลนติกมีจำนวนลดน้อยลง

สาเหตุเป็นเพราะแซลมอนแปซิฟิกนี้โตเร็วกว่าและขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าแซลมอนพันธุ์ท้องถิ่น ไม่เพียงเท่านั้นมันยังนำโรคต่างๆ มาให้แซลมอนแอตแลนติกด้วย เหตุนี้เองทาง BJFF จึงต้องการควบคุมปริมาณแซลมอนแปซิฟิกในแหล่งน้ำมิให้มีจำนวนมากเกินไป

กลไกหนึ่งของการควบคุมจำนวนแซลมอนแปซิฟิกก็คือการสกัดกั้นไม่ให้มันวางไข่ได้ โดยธรรมชาติแล้วแซลมอนแปซิฟิกและแซลมอนแอตแลนติกต่างก็ต้องว่ายทวนน้ำไปตามแม่น้ำเพื่อไปวางไข่แพร่พันธุ์บริเวณต้นน้ำ เป็นที่มาของไอเดียวางประตูกั้นปลากลางแม่น้ำเพื่อทำการคัดกรองแซลมอนแปซิฟิกออกไป 

ประตูกั้นทางปลาที่จะคอยดักปลาที่เป็นพันธุ์ต่างถิ่นไม่ให้ว่ายผ่านไปได้

ประตูกั้นนี้ถูกสร้างและนำไปติดตั้งในแม่น้ำ Storelva ที่เป็นจุดสำคัญที่ปลาแซลมอนทั้งหลายจะต้องว่ายทวนน้ำจากทะเลเพื่อย้อนไปวางไข่ ประตูดังกล่าวมีกล้องวิดีโอที่จะบันทึกภาพปลาที่ว่ายผ่านประตู และ AI จะทำการวิเคราะห์ภาพเหล่านั้นเพื่อจำแนกว่าปลาที่กำลังว่ายมานั้นเป็นพันธุ์อะไร และการใช้ AI จุดนี้เองที่อาศัยเทคโนโลยีของ Huawei เข้ามาช่วย โดยนี่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม TECH4ALL ซึ่งเป็นโครงการของ หัวเว่ย ทีจะใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนและสิ่งแวดล้อม

AI จะวิเคราะห์ภาพจากกล้องเพื่อจำแนกปลาแซลมอนว่าเป็นพันธุ์แปซิฟิกหรือแอตแลนติกได้โดยมีความถูกต้องราว 91% หากมันวิเคราะห์ว่าปลาแซลมอนที่ว่ายผ่านประตูคือแซลมอนแอตแลนติก ก็จะสั่งการให้ประตูเปิดออกเพื่อปล่อยให้ปลาว่ายผ่านไปได้ตามปกติ แต่หากเป็นแซลมอนแปซิฟิก ประตูหลักให้ปิดกั้นปลาเอาไว้แล้วเปิดทางออกด้านข้างให้ปลาว่ายผ่านออกไป ซึ่งประตูด้านข้างนี้จะนำทางปลาไปสู่บ่อพักกักตัว โดยเจ้าหน้าที่จะมานำปลาแซลมอนแปซิฟิกในบ่อพักนี้ออกไปในภายหลัง

Huawei ใช้ AI ช่วยคัดปลาแซลมอนพันธุ์ต่างถิ่นออกจากแม่น้ำในประเทศนอร์เวย์

โครงการนี้นอกจากจะให้ประโยชน์แล้วยังสามารถคัดกรองเอาปลาแซลมอนแปซิฟิกออกไปจากแหล่งน้ำได้และ มยังช่วยให้ได้ข้อมูลจำนวนพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำชนิดอื่นๆ ในแม่น้ำ Storelva อีกด้วย

tags : newatlas

Facebook

Similar Posts