Facebook แนะนำสำหรับ ‘โฆษณา’ หวังจะช่วยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม หลังเผชิญการปิดกั้นข้อมูลผู้ใช้จาก iOS

Facebook แนะนำสำหรับผู้ใช้ ‘โฆษณา’ หวังจะช่วยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

สรุปประเด็นสำคัญเพื่อให้ Facebook Ads ดีขึ้น

โดยเรื่องแรกทาง Meta แนะนำให้ผู้โฆษณาใช้ Conversions API ซึ่งช่วยให้แบรนด์ต่างๆ ใช้ข้อมูลการตลาดของตนเอง เพื่อการปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายใหม่และการวัดผล

เพราะ Conversions API ช่วยให้ผู้โฆษณาสามารถใช้ข้อมูลลูกค้าของตนในระบบของ Meta โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของ ATT ต่อการกำหนดเป้าหมายโฆษณา โดย Meta กล่าวว่า ผู้โฆษณาที่ใช้ทั้ง Meta Pixel และ Conversions API ได้เห็นการลดลงของ CPA (Cost Per Action หรือต้นทุนต่อการดำเนินการ) โดยเฉลี่ย 8%

และยังได้แนะนำว่า การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญสำหรับ Conversions จะสามารถช่วยลดต้นทุนต่อการซื้อ (เมื่อเทียบกับการเพิ่มประสิทธิภาพการคลิกลิงก์) และให้ข้อมูลที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการบนเว็บไซต์ อันเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงความสนใจและความเกี่ยวข้องของผู้บริโภคมากกว่าการคลิกโฆษณา

ทั้งนี้ Conversion Optimization ช่วยให้ Meta รวบรวมข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น โดยพิจารณาจากความเคลื่อนไหวบนแพลตฟอร์ม เนื่องจากไม่สามารถติดตามกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ในลักษณะเดียวกันได้ การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion หมายความว่าสามารถใช้ข้อมูลความตั้งใจนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ได้

Meta แนะนำให้ผู้โฆษณาแสดงตำแหน่งมากกว่า 6 ตำแหน่งขึ้นไป เพราะจะช่วยเรื่องการรับรู้ถึงแบรนด์มากขึ้น แม้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็ตาม ซึ่งส่วนนี้แบรนด์จำเป็นต้องพิจารณาเอาเอง
นอกจากนี้ยังได้แนะนำให้ลดความซับซ้อนของโครงสร้างแคมเปญ และขยายการกำหนดเป้าหมาย ว่าให้ลดเหลือเพียงแคมเปญเดียวเพราะจะทำให้มีการเข้าถึงในวงกว้าง

Facebook

Similar Posts