DH Ecoenergías โรงไฟฟ้าความร้อนพลังชีวมวล

สเปนสร้างโรงไฟฟ้าความร้อนพลังชีวมวล

DH Ecoenergías บริษัทด้านพลังงานในสเปน พัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากพลังงานชีวมวล หรือ Biomass และพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสร้างโรงผลิตไฟฟ้าที่ฉีกภาพจำของโรงไฟฟ้าทั่วไป เพื่อสะท้อนถึงยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านในเมืองปาเลนเซีย ของกรุงมาดริด พร้อมระบุว่าโครงการนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของเมืองได้ร้อยละ 25 รวมถึงลดการใช้น้ำมันดีเซลได้ถึงปีละ 180,000 ลิตร

kdc-solution

DH Ecoenergías ลดการปล่อยแก๊ส CO2 ปีละ 25,000 ตัน

โครงการของ DH Ecoenergías ประกอบไปด้วยโรงเก็บพลังงานชีวมวลหรือ Silo และอาคารที่ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยความร้อนจากพลังงานชีวมวล ระบบรับความร้อนจากแสงแดด และอาคารอื่น ๆ ในระบบ ซึ่งมีจุดเด่นคือความสวยงามของอาคาร ที่มีซุ้มด้านหน้าอาคาร เป็นลอนที่ทำจากแผ่นพลาสติกแบบ Polycarbonate แบบโปร่งใส และขึ้นโครงด้วยเหล็ก ที่ทำให้เป็นสัญลักษณ์ของยุคการเปลี่ยนผ่านพลังงาน

โครงการนี้หลักๆคือการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวลในการผลิตไฟฟ้า โดยพลังงานทั้งสองรูปแบบจะนำมาใช้ต้มน้ำให้เดือดเพื่อปั่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและส่งเข้าสู่ระบบจ่ายไฟ ในขณะเดียวกันน้ำร้อนจะถูกส่งไปยังเครือข่ายประปาภายในเมืองที่ต้องการใช้สำหรับทำความร้อนต่อไป

โครงการมีพื้นที่ครอบคลุมบ้านเรือนกว่า 4,400 ครัวเรือน รวมถึงอาคารพาณิชย์และสำนักงานของภาครัฐและเอกชนอีกกว่า 40 อาคาร และลดการใช้พลังงานฟอสซิลจากการผลิตไฟฟ้าและการผลิตความร้อนรวมกว่าปีละ 115.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) เทียบได้กับการลดการปล่อยคาร์บอน 25,467.67 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

โครงการโรงไฟฟ้าความร้อนพลังงานชีวมวลในสเปนนี้มีขึ้นมาเพื่อลดการใช้แก๊สธรรมชาติและต่อสู้กับการเปลี่ยนผ่านสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืนของสเปน ปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการที่เมืองอาบีลา 

tags :  dezeen, TNN

Facebook

Similar Posts