CorPower

สวีเดน ประกาศความก้าวหน้าในการผลิตไฟฟ้า

บริษัทในประเทศสวีเดน ทดสอบเครื่องผลิตไฟฟ้าลอยน้ำ คอร์พาวเวอร์ (CorPower) ในมหาสมุทรแอตแลนติก ซึ่งตัวเครื่องนี้มีจุดเด่นคือสามารถกำหนดจังหวะการเคลื่อนไหวของตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับคลื่นโดยรอบได้ ทำให้ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น

CorPower เครื่องผลิตไฟฟ้าในมหาสมุทรแอตแลนติก

รูปทรงคล้ายกับทุ่นลอยน้ำที่มีความสูง 19 เมตร ภายในมีระบบเทคโนโลยีกลไก เรียกว่า เวฟสปริง (WaveSpring) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัท ทำหน้าที่แปลงการเคลื่อนไหวจากการสูบขึ้นและลงของแกนกลาง ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า และควบคุมจังหวะให้สอดคล้องกับคลื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
อีกทั้งตัวเครื่อง ยังมีโหมดรักษาความปลอดภัย โดยระบบจะสั่งปรับแรงสูบของกระบอกสูบลมภายใน ให้สอดคล้องไปกับจังหวะคลื่น เช่นเมื่อเกิดเหตุพายุ คลื่นลมแรง ก็จะสั่งปรับลดการเคลื่อนไหวของกระบอกสูบ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ และเมื่อคลื่นกลับมาอยู่ในระดับปกติ ก็จะปรับกระบอกสูบ ให้กลับมาทำงานดังเดิม 

บริษัท คอร์พาวเวอร์ (CorPower) เคลมว่า เทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากคลื่นของบริษัท สามารถเพิ่มการผลิตพลังงานได้ถึงร้อยละ 300 เมื่อเทียบกับเครื่องผลิตไฟฟ้าแบบลอยน้ำที่คล้ายกัน ที่ไม่มีเทคโนโลยี เวฟสปริง (WaveSpring) 

โดยบริษัทพึ่งจะเสร็จสิ้นการทดสอบการใช้งานเป็นเวลา 6 เดือนในพื้นที่บริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก นอกชายฝั่งของประเทศโปรตุเกส และในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่าตัวเครื่อง สามารถฝ่าพายุ และคลื่นขนาดใหญ่สูงถึง 18.5 เมตรได้ และยังทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าได้ตามปกติ โดยสามารถส่งออกพลังงานสูงสุดได้ประมาณ 600 กิโลวัตต์ สำหรับขณะนี้ บริษัทกำลังอยู่ในช่วงของการอัปเกรดตัวเครื่องผลิตไฟฟ้า และจะขยายความสามารถในการผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นในอนาคต เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ที่สามารถทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องพึ่งพาพลังงานแสงอาทิตย์

tags : newatlas

Facebook

Similar Posts