“Autoflux” แพลอยน้ำอัจฉริยะ

นวัตกรรมการออกแบบ “Autoflux”

แพลอยน้ำอัจฉริยะ แนวทางของที่อยู่อาศัยแบบใหม่ อยู่รอดได้แม้ในสภาพน้ำท่วม ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากการออกแบบเรือและยานยนต์ ที่เน้นถึงประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อย่างจำกัด

Autoflux แพลอยน้ำมาพร้อมจุดเด่นในตัวโครงสร้าง

แพลอยน้ำ นี้ มาพร้อมความสามารถเปลี่ยนรูปทรงได้โดยใช้เปลือกหุ้มที่ผลิตจากวัสดุแบบไฟเบอร์กลาส ที่มีการปรับแต่งโครงสร้าง ส่วนภายในจะมีระบบที่ใช้อากาศอัดในการส่งและควบคุมพลังงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ทีมออกแบบระบุว่าจะพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อใช้ในการควบคุมการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต่าง ๆ

Previous slide
Next slide

ส่วนรายละเอียดการทำงานของแพลอยน้ำอัจฉริยะนี้ ทางทีมออกแบบยังไม่ได้เผยออกมานัก แต่จากภาพจะเห็นได้ว่า ตัวพื้นที่อยู่อาศัย มองจากด้านบนจะเห็นเป็นแกนสามแฉก และสามารถปรับพองลม เพื่อขยายพื้นที่อยู่อาศัยภายในได้ โดยที่แต่ละหน่วย สามารถเชื่อมต่อกัน จนกลายเป็นกลุ่มพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ คล้ายชุมชนกลางน้ำได้อีกด้วย

tags : designboom

Facebook

Similar Posts