บริการใหม่ ให้ AI ช่วยเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น

Amazon CodeWhisperer

บริการใหม่ ให้ AI ช่วยเขียนโค้ดได้ง่ายขึ้น

Amazon (แอมะซอน) ได้ประกาศตัวอย่างเครื่องมือช่วยเหลือการเขียนโค้ดอัตโนมัติที่เรียกว่า CodeWhisperer

“CodeWhisperer จะทำหน้าที่ตรวจสอบโค้ดและความคิดเห็นของคุณอย่างต่อเนื่อง และให้คำแนะนำที่ถูกต้องตามหลักประโยค” Barr กล่าว “คำแนะนำจะได้รับการสังเคราะห์ตามรูปแบบการเข้ารหัสและชื่อตัวแปรของคุณ ไม่ใช่แค่ตัวอย่าง”

CodeWhisperer จะวิเคราะห์สัญญาณต่างๆ เพื่อแนะนำบิตของโค้ดที่เหมาะสม รวมถึงตำแหน่งเคอร์เซอร์ โค้ดก่อนหน้า ความคิดเห็น และโค้ดในไฟล์โครงการอื่นๆ โดยตอนนี้ได้เปิดให้ทดลองใช้งานได้ 3 ภาษาคือ Python, Java, JavaScript

“แอมะซอน” สัญญาว่าจะไม่ใช้โค้ดที่นักพัฒนาเขียนขึ้นเองเพื่อฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องในช่วงระยะเวลาแสดงตัวอย่าง แม้ว่าจะทำการวัดเมตริกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เช่น การยอมรับและการปฏิเสธคำแนะนำโค้ดเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของบริการ หลังจากการแสดงตัวอย่างเสร็จสมบูรณ์ใครจะรู้ แต่ความเฉพาะเจาะจงของการยกเว้นของ แอมะซอน ชี้ให้เห็นว่าบริษัทจะเริ่มสแกนรหัสลูกค้าเพื่อปรับปรุงโมเดล ML ของตน

ทั้งนี้ CodeWhisperer ยังเข้าใจวิธีการทำงานของบริการของ AWS ดังนั้นจึงสามารถสร้างคำแนะนำที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับสิ่งเหล่านั้นที่สร้างบนแพลตฟอร์ม AWS ได้

tags แอมะซอน

Facebook

Similar Posts