AI พยากรณ์อากาศโดย DeepMind สามารถบอกล่วงหน้าได้ก่อน 2 ชั่วโมงว่าจะมีฝนตกหรือไม่

เทคโนโลยีใหม่

AI พยากรณ์อากาศโดย DeepMind สามารถบอกล่วงหน้าได้ก่อน 2 ชั่วโมงว่าจะมีฝนตกหรือไม่

DeepMind บริษัท AI ในเครือ Alphabet ประกาศความร่วมมือกับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักร สร้างอัลกอริทึมที่พยากรณ์อากาศได้แม่นยำในช่วงเวลาสั้นๆ  เช่น บอกล่วงหน้าได้ก่อน 2 ชั่วโมงว่าจะมีฝนตกหรือไม่ หรือที่เรียกว่า Nowcasting ทั้งยังสามารถระบุสภาพอากาศของพื้นที่ที่จำเพาะเจาะจงได้มากขึ้นด้วย

ที่มารูป : deepmind

โมเดลพยากรณ์อากาศในปัจจุบันใช้ระบบที่เรียกว่า numerical weather prediction (NWP) เป็นการพยากรณ์สภาพอากาศทั้งโลก (planet-scale) ล่วงหน้าเป็นเวลานานหลายวัน ปัญหาของโมเดลแบบเก่าคือพยากรณ์อากาศระยะสั้นไม่ได้

ที่มารูป : deepmind

AI พยากรณ์อากาศโดย เชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหน ?

DeepMind นั้นจะใช้ AI พยากรณ์อากาศ ที่เรียกว่า Deep Generative Modelling (DGM) ซึ่งจะอาศัยข้อมูลจากแผนที่เรดาร์ย้อนหลังในช่วง 3 ปี เพื่อพยากรณ์การเกิดฝนหรือหิมะตก ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อเพิ่มความแม่นยำของการพยากรณ์ AI จะประเมินการเกิดฝนหรือหิมะตกทุก ๆ 5 นาทีในพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร แล้วนำข้อมูลที่ได้มาใช้พยากรณ์ว่าในช่วงเวลาล่วงหน้าไปอีก 2 ชั่วโมง พื้นที่นั้น ๆ จะมีฝนหรือหิมะตกหรือไม่


tags : ft / DeepMind

Facebook

Similar Posts