ไมโครชิปมีปีก ขนาดเล็กเท่าเม็ดทราย สามารถตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยเผยแพร่ใน Nature

ไมโครชิปมีปีก ขนาดเล็กเท่าเม็ดทราย สามารถตรวจสอบมลพิษทางอากาศ และการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

วิศวกร Northwestern University เพิ่มประสิทธิภาพให้กับไมโครชิปอิเล็กทรอนิกส์ มันคือไมโครชิปติดปีก 2D แต่พอเอาไปใช้งานมันจะแผ่ขยายตัวออกมาเป็น 3D เหมือนหนังสือเด็กซึ่งดูเรียบแบน แต่เวลาเปิดออกมาสามารถขยายตัวออกเป็นภาพที่มีรูปทรงต่างๆ

ไมโครชิปมีปีกหรือ ‘ไมโครฟลิเออร์’ นี้จับลมและหมุนเหมือนเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้น เมื่อไมโครฟลิเออร์ตกลงไปในอากาศ ปีกของมันจะโต้ตอบกับอากาศเพื่อสร้างการเคลื่อนที่แบบหมุนที่ช้าและมั่นคง

“เป้าหมายของเราคือการเพิ่มการบินแบบมีปีกให้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ด้วยแนวคิดที่ว่าความสามารถเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถแจกจ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ใช้งานได้สูง เพื่อรับรู้สภาพแวดล้อมสำหรับการตรวจสอบการปนเปื้อน การเฝ้าระวังประชากร หรือการติดตามโรค” John จาก Northwestern กล่าว A. Rogers ผู้นำการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่

 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์นี้สามารถสัมผัสสภาพแวดล้อมเพื่อเก็บข้อมูลมาใช้งานได้ ประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้งาน เช่น

1.ตรวจวัดมลพิษอากาศที่อยู่ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
2.ช่วยเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ประชากร สามารถใช้สำหรับการตรวจจับหาเชื้อโรคที่เป็นแอร์บอร์นลอยอยู่ในอากาศที่คนต้องหายใจเข้าไป
3.ตรวจวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของลม พายุ ตรวจสภาพดินฟ้าอากาศ
ไมโครชิพเล็กจิ๋วเป็นนาโนเทคโนโลยีซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมาก
การออกแบบได้ไอเดียมาจากการแพร่พันธุ์ของพืชในธรรมชาติ การแปลงร่างจาก 2D เป็น 3D ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิทานของเด็ก


Facebook

Similar Posts