สนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้จักรยานไฟฟ้า

ฝรั่งเศสสนับสนุนเงิน 4,000 ยูโร เพื่อให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานไฟฟ้า

หลายๆประเทศในยุโรปกำลังมีการผลักดันเรื่องการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อลดปัญหาการจราจร และอีกหนึ่งประเทศคือ France ที่ได้มีการสนับสนุนเงิน 4,000 ยูโรหรือประมาณ 140,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในเมืองที่มีมลพิษต่ำเปลี่ยนจากการใช้รถยนต์ไปเป็นจักรยานไฟฟ้า เพื่อบรรลุเป้าหมายที่รัฐบาล France วางไว้ว่าต้องการให้ 9% ของประเทศเปลี่ยนมาใช้จักรยานภายในปี 2024

โปรเจคเมืองสีเขียวของฝรั่งเศส

ในส่วนของประเทศที่ประสบความสำเร็จจากการผลักดันให้ผู้คนหันมาใช้จักรยานมากขึ้นก็คือลิทัวเนีย ที่ประชาชนได้รับเงินอุดหนุนราว 1,000 ยูโรหรือประมาณ 36,000 บาทในการซื้อจักรยานไฟฟ้ามาใช้ หรือจะเป็นสกูตเตอร์ 

แนวคิดเมืองสีเขียวของ France ที่ต้องการลดการใช้รถยนต์เป็นพาหนะหลักในการเดินทางและเปลี่ยนไปเป็นการเดินหรือการปั่นจักรยานแทน นอกจากนี้ยังมีโครงการของรัฐบาลที่มีชื่อว่า Emmanuel Macron ที่ผลักดันเรื่องเมืองสีเขียวอีกเช่นการทุ่มงบประมาณกว่า 250 ล้านยูโรหรือประมาณ 8.97 พันล้านบาท เพื่อให้เมืองปารีสสามารถเดินได้ มีทางเท้าที่ดีและปั่นจักรยานได้ทั้งหมดโดยจะเพิ่มเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยอีก 130 กิโลเมตรในอีก 5 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้โครงการเดินทางเพื่อสิ่งแวดล้อมเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆในต่างประเทศ

tags : electrek

Facebook

Similar Posts