Oura Ring แหวนตรวจจับออกซิเจนในเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ

แหวนอัจฉริยะ

Oura Ring แหวนตรวจจับออกซิเจนในเลือดและเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับ

ออราร์ บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีพัฒนาแหวน ออราร์ริงส์ (Oura Ring) ติดตั้งเซนเซอร์ช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพในการนอนหลับของร่างกายและรายละเอียดการทำงานอื่น ๆ ของร่างกาย ที่สามารถตรวจจับออกซิเจนในเลือดได้

ระบบการทำงานของแหวนอัจฉริยะออราร์ริงส์ Oura Ring

รายละเอียดการทำงานของแหวนออราร์ริงส์ (Oura Ring) ใช้เซ็นเซอร์ LED สีแดงและอินฟราเรดเซ็นเซอร์จะส่องแสงสีแดงและอินฟราเรดไปที่นิ้วของคุณ และใช้แสงสะท้อนที่สะท้อนกลับมาเพื่อประเมินปริมาณออกซิเจนในเลือดของคุณ เลือดที่มีออกซิเจนอย่างเข้มข้นจะสะท้อนแสงสีแดงมากกว่าแสงอินฟราเรด ในขณะที่เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจะสะท้อนแสงอินฟราเรดมากกว่าแสงสีแดง

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกส่งไปประมวลผลและรายงานข้อมูลผ่านสมาร์ตโฟนออกมาเป็นค่าตัวเลข คือ ข้อมูลปริมาณออกซิเจนในเลือดและข้อมูลความสม่ำเสมอในการหายใจขณะนอนหลับ ผู้สวมใส่แหวนสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินชีวิต เช่น หากปริมาณการนอนหลับไม่เพียงพอในตอนกลางคืน ช่วงเวลากลางวันอาจต้องงดทำกิจกรรมที่หนัก ๆ จนเกินไป 

และความสม่ำเสมอของการหายใจขณะนอนหลับถูกแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ผู้ใช้สวมใส่แหวนออราร์ริงส์สามารถปรับแต่งค่าตัวเลขต่าง ๆ เพิ่มเติมรวมไปถึงระยะเวลาในการเปิดระบบตรวจวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด เนื่องจากการเปิดระบบดังกล่าวจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของแหวนมีอายุที่สั้นลงจากปกติที่แหวนออราร์ริงส์จะสามารถอยู่ได้นาน 1 สัปดาห์ หลังจากชาร์จพลังงานไฟฟ้า

tags : The Verge

Facebook

Similar Posts