แว่นตาอัจฉริยะ ช่วยคนบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจบทสนทนาได้ง่ายขึ้น

แว่นตาอัจฉริยะ ช่วยคนบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจบทสนทนาได้ง่ายขึ้น

เอ็กซ์ราย กลาส (XRAI Glass) บริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์จากประเทศอังกฤษ จับมือกับบริษัท เอ็นเรียล แอร์ กลาสเซส (Nreal Air Glasses) เปิดตัวซอฟต์แวร์ต้นแบบของแว่นตาอัจฉริยะ ที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ซึ่งบริษัทกล่าวว่าเป็น “ชนิดแรก” มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยคนบกพร่องทางการได้ยินเข้าใจบทสนทนาในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น

การทำงานของแว่นรตาอัจฉริยะ

โดยเมื่อผู้ใช้งานสวมแว่นและสนทนากับคนรอบข้าง ตัวซอฟต์แวร์ก็จะจับเสียงสนทนาและขึ้นคำอ่านบนแว่น คล้ายซับไตเติล ทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน สามารถมองเห็นคำบรรยายได้ทันที ทั้งยังสามารถแยกแยะ และระบุได้ว่าเป็นเสียงของใครที่กำลังพูดอยู่อีกด้วย

XRAI Glass ได้โพสต์วิดีโอที่หญิงสาวผู้พิการทางหูลองแว่นเป็นครั้งแรกและปฏิกิริยาของเธอเมื่อได้เห็นเทคโนโลยีในการดำเนินการ ไดอาน่าซึ่งใช้ภาษามือในการสื่อสาร รู้สึกทึ่งกับข้อความที่ปรากฏบนแว่นตาตรงหน้าเธอและบอกว่าเธอ

ทั้งนี้แว่นตายังอยู่ในช่วงของการทดลองใช้งาน และในอนาคตบริษัทยังเตรียมพัฒนาแว่น ให้สามารถแปลภาษาต่าง ๆ แยกแยะโทนเสียง สำเนียง และระดับเสียงได้

tags : petapixel

Facebook

Similar Posts