แพทย์อินโดฯ กว่า 350 คนติด COVID-19 หลังฉีดวัคซีน Sinovac ครบแล้ว

indonesia

แพทย์อินโดฯ กว่า 350 คนติด COVID-19 หลังฉีดวัคซีน Sinovac ครบแล้ว

indonesia (อินโดนีเซีย) พบบุคลากรการแพทย์กว่า 300 คน ติดเชื้อ COVID-19 ถึงขั้นเสียชีวิต ถึงแม้จะได้รับวัคซีน ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน Sinovac

อย่างไรตาม จากข้อมูลระบุว่า แม้เหล่าแพทย์จะได้รับวัคซีนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่แทบทั้งหมดก็รับวัคซีนจาก Sinovac ข้อดีที่พบก็คือ มีอัตราเสียชีวิตลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ลดลงจากเดิม มีการเสียชีวิต 158 คน นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมที่ผ่านมา

ด้านแพทยสมาคมอินโดนีเซีย เปิดเผยว่า มีแพทย์ระดับอาวุโสเสียชีวิตอย่างน้อย 1 คน โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อ COVID-19 แทบทั้งหมดในเมืองคูดูสได้รับวัคซีนซิโนแวค

สำหรับเมืองคูดูส มีเจ้าหน้าที่การแพทย์ประมาณ 5,000 คนที่กำลังต่อสู้กับการแพร่ระบาดจากสายพันธุ์เดลตา ซึ่งทำให้อัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลล่าสุดมีมากกว่าร้อยละ 90

ขณะนี้ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่าในสถานการณ์จริงเช่นนี้ วัคซีนที่ฉีดไปแล้วจะมีประสิทธิภาพรับมือได้มากน้อยเพียงใด เนื่องจากยังไม่มีผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคต่อเชื้อสายพันธุ์เดลตา จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในสถานการณ์จริง

ผู้ที่อยู่ในศูนย์ข้อมูลโควิดของอินโดนีเซียระบุว่า ที่สถานการณ์เป็นเช่นนี้ เพราะผู้คนทั้งหลายรวมทั้งแพทย์ด้วยต่างก็ชะล่าใจ มั่นใจว่าฉีดวัคซีนแล้วจะปลอดภัยจากโควิด-19 ซึ่งเอาเข้าจริงกลับมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

 

Facebook

Similar Posts