บุคลากรทางการแพทย์ไทยติดโควิดกว่า 800 คน แม้ฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" ครบทั้ง 2 โดสแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขไทยเผย

บุคลากรทางการแพทย์ไทยติดโควิดกว่า 800 คน แม้ฉีดวัคซีน "ซิโนแวค" ครบทั้ง 2 โดสแล้ว

กระทรวงสาธารณสุขไทยเผยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า พบบุคลากรทางการแพทย์ไทยติดโควิด-19 กว่า 800 คนทั้งที่รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 โดสแล้ว ก็ยังติดโควิด-19  ตอนนี้กำลังจะฉีดวัคซีนเพิ่มเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทาน

กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยข้อมูลเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมว่า บุคลากรทางการแพทย์รับวัคซีน Sinovac ครบ 2 โดสราว 677,348 คน มีกว่า 800 คนที่ติดเชื้อโควิด และเสียชีวิตด้วย

ดร. นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่า อาจต้องฉีดวัคซีนเพิ่มเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยง ซึ่งอาจต้องเป็นวัคซีนที่มีความแตกต่างออกไป อาจจะเป็นวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีนที่ใช้เทคโนโลยี mRNA หรือวัคซีน Pfizer-BioNTech ที่ไทยกำลังจะได้รับในเร็วๆ นี้ราว 1.5 ล้านโดสจากสหรัฐอเมริกา

หรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีน Pfizer-BioNTech จำนวน 1.5 ล้านโดส จะฉีดให้กับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

  1. บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 (Booster Dose จำนวน 1 เข็ม)
  2. ผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง
  3. ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง
  4. ผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เช่น นักเรียน นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต โดยจะฉีด 2 เข็มห่างกัน 3 สัปดาห์ ยกเว้นกรณีบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า Booster Dose 1 เข็ม ทั้งนี้ การจัดสรรวัคซีนให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เข็ม 3 จะมีการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า แผนการบริหารจัดการวัคซีนอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักเพื่อลดความสับสน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือบุตรหลาน พาผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรังไปรับการฉีดวัคซีน

 เพื่อลดความรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตในสถานการณ์ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย รวมถึงให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากาก 100% เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ ลดกิจกรรมนอกบ้านที่ไม่จำเป็น เมื่อกลับถึงบ้านต้องทำความสะอาดร่างกายทันที เพื่อลดโอกาสการนำเชื้อเข้ามาติดต่อสู่คนในครอบครัว

 

Facebook

Similar Posts