เล้าไก่อัจฉริยะ แปลภาษาไก่ด้วย AI

เล้าไก่อัจฉริยะ แปลภาษาไก่ด้วย AI ช่วยให้เข้าใจความต้องการของไก่มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการเลี้ยงไก่ที่บ้าน

เนื่องจากปัจจุบันชาวอเมริกันมากกว่า 17 ล้านครัวเรือนหันมาเลี้ยงไก่ที่สวนหลังบ้านของตนเองมากขึ้น เนื่องด้วยการปรับตัวสูงขึ้นของราคาไข่ไก่ ซึ่งชาวอเมริกันนิยมกินไข่ไก่เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะในรูปแบบของไข่ หรือผลิตภัณฑ์ที่มีไข่เป็นส่วนผสม เพื่อยกระดับคุณภาพการเลี้ยงไก่ที่เล้าไก่หลังบ้านให้ดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีแปลภาษาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะช่วยให้ผู้เลี้ยงรู้ถึงความต้องการของน้องไก่ที่เลี้ยงเอาไว้ได้ดีมากขึ้น

เล้าไก่อัจฉริยะ ออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อ Albert Eggstein

เล้าไก่อัจฉริยะ ถูกออกแบบโดยใช้เวลามากกว่า 10,000 ชั่วโมง โดยเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่า Albert Eggstein เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้สามารถเฝ้าดูไก่ในสวนหลังบ้านและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของไก่ได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านกล้อง 2 ตัวที่มีความคมชัด 1080p ส่งตรงเข้าสมาร์ตโฟนผ่านแอปพลิเคชัน

เครื่องมือแปลภาษาไก่ด้วย AI จะมีซอฟต์แวร์ตรวจจับเสียงที่จะวัดเดซิเบลและรูปแบบของเสียงร้องของไก่ และเสียงพูดคุยกับไก่ตัวอื่น ๆ เพื่อแจ้งให้มนุษย์รู้ว่าน้องไก่กำลังหิว มีความสุข วิตกกังวล หรือตกอยู่ในอันตราย โดยข้อมูลและวิดีโอทั้งหมดสามารถสรุปออกมาเป็นรายงานรายสัปดาห์ได้ ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของวิเคราะห์พฤติกรรมไก่ที่เลี้ยง เช่น ปัญหาภายในฝูงไก่ นอกจากนี้ระบบยังมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่จะเก็บภาพและเสียงไว้ได้เป็นเวลา 30 วันอีกด้วย

tags : popsci

Facebook

Similar Posts