สิงคโปร์ประกาศไม่นับผู้ฉีด Sinovac ชี้ประสิทธิภาพต่ำ ถ้าฉีดแล้วแพ้หรือเสียชีวิต ต้องดูแลตัวเอง

กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์เผย

สิงคโปร์ประกาศไม่นับผู้ฉีด Sinovac ชี้ประสิทธิภาพต่ำ ถ้าฉีดแล้วแพ้หรือเสียชีวิต ต้องดูแลตัวเอง

วัคซีน Sinovac ยังไม่ถูกบรรจุให้อยู่ในโครงการฉีดวัคซีนของประเทศ Singapore ใครที่ได้รับวัคซีน Sinovac จะไม่ถูกนับรวมว่าได้รับวัคซีนแห่งชาติ Singapore แล้ว เนื่องจากจำนวนการฉีดวัคซีนแห่งชาติจะสะท้อนว่ามีการฉีดวัคซีนภายใต้โครงการฉีดวัคซีนแห่งชาติแล้ว วัคซีนที่ Singapore ยอมรับให้อยู่ในโครงการวัคซีนแห่งชาติคือ Moderna, Pfizer-BioNTech เท่านั้น

“ด้านเว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข Singapore เผยว่า ที่ผ่านมามีประชาชนได้รับวัคซีนครบแล้วเกือบ 2.2 ล้านคน และมีผู้ได้รับวัคซีนของโมเดอร์นาและไฟเซอร์อย่างน้อย 1 โดสแล้ว 3.6 ล้านคน และมีผู้ได้รับัคซีนซิโนแวคราว 17,000 คน”

คนที่ได้รับวัคซีนจะได้รับการบันทึกข้อมูลผ่านการลงทะเบียนการสร้างภูมิคุ้มกันแห่งชาติซึ่งจะโชว์ข้อมูลให้เห็นผ่านแอพพลิเคชัน HealthHub ในโทรศัพท์ ประสิทธิภาพวัคซีน Sinovac มีเพียง 51% เท่านั้น เมื่อเทียบกับวัคซีนแบรนด์อื่นเช่น Moderna และ Pfizer-BioNTech ที่ Singapore รับว่าเป็นวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคโควิด-19 มีประสิทธิภาพสูงมากราว 90%

ใครก็ตามที่รับวัคซีน mRNA ในปริมาณ 1-2 โดสแล้ว ไม่สามารถรับวัคซีน Sinovac ได้ เว้นแต่พวกเขาจะแพ้วัคซีน mRNA ตั้งแต่โดสแรกก็จะสามารถรับวัคซีน Sinovac ที่มีอยู่ในสต็อกของ Singapore แทนได้

ขณะเดียวกัน มีหลักฐาน ว่าวัคซีนชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ อย่างเช่น ไฟเซอร์ และโมเดอร์นา มีประสิทธิภาพสูงกว่าในการป้งอกันการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ทั้งยังป้องกันการแพร่เชื้อได้เช่นกัน แต่วัคซีนชนิดที่ไม่ใช่เอ็นอาร์เอ็นเอ อย่าง Sinovac แม้ป้องกันการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ แต่หยุดให้ไวรัสแพร่กระจายได้น้อยกว่าทุกชนิด

 

tags : Bloomberg

Facebook

Similar Posts