ศธจ.สุรินทร์ เปิดตัว หุ่นยนต์ครู AI พัฒนาการศึกษาไทย

คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก!

ศธจ.สุรินทร์ เปิดตัว หุ่นยนต์ครู AI พัฒนาการศึกษาไทย

ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ได้เผยผลงานผ่านคลิปวิดีโอเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไทยยุคเรียนออนไลน์

การสร้างหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ “ครู AI” นี้มีการโดยตั้งเป้าหมายให้นักเรียน ครู ตลอดถึงบุคลากรทางการศึกษารวมถึงคนไทย ได้สัมผัสและสื่อสารกับปัญญาประดิษฐ์เสมือนมนุษย์

หุ่นยนต์ครู AI นี้มีชื่อว่า EDU (Miss Education) มีแรงบันดาลใจจากคำว่า “เด็กไทย ไม่แพ้ชาติ ใดในโลก” โดยมีเป้าหมายหลักคือ อยากที่จะให้เด็กไทยเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์หรือ เครื่องจักร AI รูปแบบอื่นๆ เช่น ทางการแพทย์ การทหาร คมนาคมขนส่ง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ สู่การอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์โลก

หุ่นยนต์ครู นี้มีชื่อว่า EDU (Miss Education)  โดยมาพร้อมกับเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้เด็กไทยเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสร้างนวัตกรรมหุ่นยนต์หรือ เครื่องจักร AI รูปแบบอื่นๆ เช่น ทางการแพทย์ การทหาร คมนาคมขนส่ง ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริการ ฯลฯ สู่การอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์โลก หาความฝันในอาชีพรูปแบบใหม่ๆ และเกิดแรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ คิดตาม เกิดความสร้างสรรค์ ให้ผู้ปกครองเชื่อมั่นในหนทางสู่การมีอาชีพของบุตรหลานในอนาคต

ปัจจุบันหุ่นยนต์ครู EDU (Miss Education) มีความคืบหน้าไปแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์

สุดท้าย ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง ศธจ.สุรินทร์ ยังฝากถึง การสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้ต้องมีแรงสนับสนุนด้านอื่นๆ ทั้งภาคการศึกษาและเอกชน ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน วันนี้ เริ่มแล้วที่จะเตรียมคนไทยให้มีความพร้อมรองรับการเปิดโลกเสรี ด้าน AI เพื่อ สร้างเด็กไทยให้เป็นคนเก่งเป็นที่ยอมรับ “คนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก”

 

tags : sanook

Facebook

Similar Posts