ศาลาโรงพยาบาลสนาม

วัดโรงพยาบาลสนาม

วัดอัมพวัน เกาะพงัน จ. สุราษฎร์ธานี ให้ยืมศาลาทำโรงพยาบาลสนาม

 เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน เกาะพงัน จ. สุราษฎร์ธานี สุดใจดี!ได้เอื้อเฟื้อให้ใช้สถานที่วัดให้ทำเป็นโรงพยาบาลสนาม โดยได้ใช้บริเวณกลางศาลาวัด นำมารองรับผู้ป่วย Covid-19 เนื่องจากเกิดการระบาดของโควิดในหลายพื้นที่ ทำให้มีหลายโรงพยาบาลประสบปัญหาเตียงเต็ม ไม่เพียงพอ จึงต้องดัดแปลงสถานที่ต่างๆ เพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนาม ไว้รองรับผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ต่างๆ

ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ มีรูนะ ซัง ได้เผยภาพ โรงพยาบาลสนาม ซึ่งใช้พื้นที่ศาลาวัดมาตั้งเตียงผู้ป่วย โดยสถานที่ดังกล่าว อยู่บนเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยระบุข้อความไว้ว่า”ขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าอาวาสวัด อัมพวัน อำเภอเกาะพะงันที่เอื้อเฟื้อ สถานที่ ให้จัด โรงพยาบาลสนาม

เอาจริงๆแล้วศาลาวัดน่าจะเป็นจุดสุดท้ายในการเป็น รพ.สนาม น่าจะมีหลายๆที่เป็นตัวเลือกก่อนแต่เพราะ อ.เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี สภาพเป็นเกาะ หาสถานที่จะทำรพ.สนามได้ยาก ท่านเจ้าอาวาส เลยได้เสนอ ศาลาวัดให้ ในสภาวะแบบปัจจุบัน ที่จะต้องรวบรวมคนติดเชื้อ ที่ไม่มีอาการ หรืออาการน้อย มากักตัว ดูอาการ เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง มีศาลาวัดเป็น รพ.สนาม ย่อมดีกว่า ไม่มีรพ.สนามเป็น อย่างมาก สาธุ

 

TAGS : FACEBOOK

Similar Posts