Micro Mobility Shelter ระบบแบ่งปันสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

Micro Mobility Shelter ระบบแบ่งปันสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า

เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในการเข้าถึงยานพาหนะ

นวัตกรรมใหม่ออกแบบโดย Unknown Untitled ที่มากับแนวความคิดนำระบบการขนส่งสาธารณะและความคล่องตัวขนาดเล็กมารวมกันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สร้างเครือข่ายการจราจรรูปแบบใหม่เพื่อลดปัญหาความยุ่งยากในการเข้าถึงยานพาหนะขนส่งในเมืองใหญ่ทั่วโลก

นั่นก็คือระบบแบ่งปันสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้านี้เรียกว่า Micro Mobility Shelter โดยมีระบบพื้นฐานดั้งเดิมในการใช้บริการขนส่งรถประจำทาง แต่ได้เพิ่มโซลูชันการสัญจรที่ร่วมสมัยเข้าไป นั่นก็คือสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ให้คุณสามารถยืมสกูตเตอร์ไปสัญจรที่ไหนก็ได้แล้วก็คืนด้วยการจอดไว้ที่ศูนย์พักพิง (ลักษณะคล้ายป้ายรถเมล์)

Unknown Untitled กล่าวถึง Micro Mobility Shelter นี้ว่า

“ระบบนี้จะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่น ลดต้นทุน และความรับผิดชอบในการเป็นเจ้าของรถ เพราะทุกคนใช้งานร่วมกัน”

ทั้งนี้ทุกจุดพักจะมีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า ผู้ใช้งานจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยตนเอง
แผนของกรุงปารีสภายในปี 2030 ที่จะมีจำนวนรถยนต์ส่วนตัวที่ลดลง รวมถึงการลดความเร็วในการขับขี่เหลือเพียง 30 กม./ชม. ช่องทางจักรยานที่ขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม และการห้ามรถเก่าที่ก่อมลพิษเข้ามาใช้เส้นทาง

Facebook

Similar Posts