ZEM รถยนต์ไฟฟ้ากักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างวิ่งได้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Eindhoven

ZEM รถยนต์ไฟฟ้าระหว่างวิ่งสามารถดักจับคาร์บอนในอากาศได้ ให้คุณรักษ์โลกเพิ่มขึ้น 2 เท่า

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี Eindhoven พัฒนารถยนต์ไฟฟ้าที่มีชื่อว่า ZEM หลัก ๆ ของตัวรถยนต์มาใช้พลาสติกรีไซเคิลโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ ทีมงานยังได้สร้างแผ่นโมโนค็อกและแผงตัวถังโดยใช้เทคนิคการผลิตแบบเพิ่มหนาแน่น แต่ใช้วัสดุน้อยลด เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตและทำให้เกิดการปล่อย CO2 ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  แทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และรถยนต์คันนี้ยังคืนอากาศบริสุทธิ์ให้แก่สิ่งแวดล้อมได้ด้วย

จากรายงานเผยว่า ใน 1 ปีหากขับขี่รถยนต์ไฟฟ้า ZEM ได้ระยะทาง 20,600 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จะสามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้ 2 กิโลกรัม และถ้าหากมีผู้คนทั่วโลกหันมาใช้รถ ZEM จำนวน 1 ล้านราย ก็จะช่วยลดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้มากถึง 2 ล้านกิโลกรัมต่อปีเลยทีเดียว

ZEM กำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ อย่างไร

สำหรับวิธีการกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศของ ZEM จะใช้ตะแกรงหน้ารถให้อากาศไหลผ่านเข้ามา แล้วจะถูกระบบกรองอากาศดูดซับโมเลกุลของคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ พร้อมปล่อยอากาศที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำกลับสู่สิ่งแวดล้อมอีกครั้ง

คาร์บอนไดออกไซด์ที่กรองได้จะถูกนำไปกักเก็บไว้ในภายตัวถังเฉพาะที่สามารถบรรจุต่อการเคลื่อนที่ของรถยนต์ประมาณ 320 กิโลเมตร หรือเมื่อถังบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์เต็มแล้ว ระบบจะเตือนให้ผู้ขับขี่นำรถเข้าสู่สถานีไฟฟ้าเพื่อถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่สถานี ก่อนจะขับขี่และเริ่มต้นกักเก็บแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ใหม่อีกครั้ง

ณ ตอนนี้ยังคงเป็นเพียงรถยนต์ต้นแบบที่ไม่ได้ถูกผลิตขึ้นมาทดสอบจริง นักศึกษายังคงต้องทำการปรับปรุงต่อไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์ เชื่อว่าอีกไม่นานหลายๆแบรนด์ใหญ่อาจพัฒนารถที่มีระบบดูดซับคาร์บอนไดออกไซในอากาศก็เป็นได้

tags : newatlas / tnn

Facebook

Similar Posts