นักวิจัยในสหรัฐฯ ได้พัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 2-3 วัน

พลาสติกชีวภาพ

นักวิจัยในสหรัฐฯ พัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ภายใน 2-3 วัน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ ได้พัฒนาพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ในปุ๋ยหมักที่บ้านถึงร้อยละ 98 ภายใน 2-3 วัน วิธีการใหม่นี้ช่วยลดพลาสติกให้กลายเป็นโมเลกุลที่ไม่เป็นอันตรายแทนไมโครพลาสติกที่ชะล้างสู่สิ่งแวดล้อม แม้จะถูกขนานนามว่าเป็น “สีเขียว” แต่พลาสติกจำนวนมากเหล่านี้ใช้เวลานานพอๆ กับที่พลาสติกทั่วไปจะย่อยสลายในปุ๋ยหมักและหลุมฝังกลบในบ้านเรือน ทำให้เกิดมลพิษในดินและทางน้ำมากขึ้น

ศาสตราจารย์ Xu และผู้ร่วมวิจัย ได้ทดลอง

ปล่อยเอนไซม์เข้าไป โดยเคลือบเอนไซม์ด้วยโพลีเมอร์ที่พวกเขาผลิตขึ้นเอง เพื่อให้มีคุณสมบัติสามารถฝังอยู่ในพลาสติก เพราะถ้าไม่เคลือบเอนไซม์จะย่อยสลายพลาสติก แต่จะทิ้งร่องรอยของไมโครพลาสติกเอาไว้

ผลจากการทดลองปรากฏว่า พลาสติกย่อยสลายเหลือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ และไม่อันตราย เพราะเอนไซม์เปลี่ยน PLA ให้เป็นกรดแลคติกที่เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ไม่กลายเป็นไมโครพลาสติก

เฮนดริก ฟริช นักวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ ซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย กล่าวว่า ถึงแม้ว่าองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุแบบดั้งเดิมเหล่านี้จะย่อยสลายได้ แต่ก็สามารถย่อยสลายได้ในอุตสาหกรรม เอนไซม์ในพลาสติกสามารถย่อย PCL จนหมดได้ในเวลา 2 วัน ด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส และ PLA จนหมดภายใน 6 วันด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

ท้ายที่สุดนี้ ศาสตราจารย์ Xu กล่าวว่าสักวันหนึ่งวิธีการนี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพมากขึ้น ตั้งแต่เสื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ไปจนถึงกาวที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพในโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

“เราต้องการทำงานร่วมกับอุตสาหกรรมเพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง เพื่อที่มันจะอยู่ในร้านขายของชำและบนเคาน์เตอร์ของคุณ”

tags : Biodegradable

Facebook

Similar Posts