นักวิจัยค้นพบเอนไซม์ ‘FAST-PETase’ ลดเวลาย่อยพลาสติกจากล้านปีเหลือแค่ 1 วัน

อนาคตของวงการรีไซเคิล

นักวิจัยค้นพบเอนไซม์ ‘FAST-PETase’ ลดเวลาย่อยพลาสติกจากล้านปีเหลือแค่ 1 วัน หนทางพลิกวิกฤตขยะพลาสติกล้นโลก

ขยะพลาสติกถือเป็นตัวร้ายตัวสำคัญของปัญหามลพิษที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มันอยู่รอบตัวของพวกเราทุกวัน มีอายุยืนกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่า และย่อยสลายยากมาก ในแต่ละวันมนุษย์เรามีขยะพลาสติกวันละหลายล้านตันถูกทิ้ง

โดยทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน (University of Texas at Austin) ให้ชื่อเอนไซม์มหัศจรรย์นี้มีชื่อว่า ‘FAST-PETase’ ถูกพัฒนาเอ็นไซม์จาก PETase ธรรมชาติที่ช่วยให้แบคทีเรียสามารถย่อยสลายพลาสติก PET และดัดแปลงโดยใช้การเรียนรู้ของเครื่องเพื่อระบุการกลายพันธุ์ห้าครั้งซึ่งจะทำให้ย่อยสลายพลาสติกได้เร็วขึ้นภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน

ปัจจุบันโลกของเรารีไซเคิลพลาสติกไปเพียงแค่ 9% เท่านั้นและต้องใช้เวลานานนับศตวรรษเพื่อย่อยสลายตามธรรมชาติ และเอนไซม์ใหม่นี้จะช่วยให้แบคทีเรียสามารถเข้าไปย่อยสลายพลาสติกโดยใช้วิธี machine learning ให้ระบบคอมพิวเตอร์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อระบุชนิดการเปลี่ยนรูป 5 ชนิดที่จะทำให้การย่อยสลายพลาสติกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ภายใต้สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันจนพลาสติกอยู่ในลักษณะโมเลกุลพื้นฐาน และบางกรณีก็ใช้เวลาย่อยสลายเพียงแค่ 24 ชั่วโมง

แอนดรูว์ เอลลิงตัน นักชีวเคมีจากมหาวิทยาลัยเท็กซัสในออสติน กล่าวว่า “งานนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการรวบรวมสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน ตั้งแต่ชีววิทยาสังเคราะห์ วิศวกรรมเคมี ไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์ ที่ทำให้เราได้ผลการศึกษานี้ออกมาเป็นที่เรียบร้อย”

tags : newatlas

Facebook

Similar Posts