ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เงินติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์!

ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เงินติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์!

ตอบโจทย์ยุคค่าไฟแพง ธนาคารออมสิน ปล่อยกู้เงินติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์! ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99 % ผ่อนแสนละ 199 บาท

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินได้ออกสินเชื่อ GSB Go Green เพื่อสนับสนุนเงินทุนติดตั้งและซื้ออุปกรณ์สำหรับบุคคลธรรมดา ในภาวะที่ต้องเผชิญปัญหาค่าไฟฟ้าครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น สินเชื่อ GSB Go Green สำหรับผู้กู้ที่เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปี และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี เพื่อติดตั้งหรือซื้ออุปกรณ์ที่ช่วยลดมลภาวะ เช่น Solar cell, Solar rooftop

รวมถึงการติดตั้ง EV Charger, ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า (EV), รถยนต์ไฮบริด, รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า, ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ที่ช่วยประหยัดพลังงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

หลักเกณฑ์ในการกู้

กรณีไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 10 เท่าของรายได้ รวมสูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท ชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 7.99 % และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 799 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก

หากใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ บ้านพร้อมที่ดิน คอนโดฯ ที่ดินเปล่า ให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ผ่อนชำระไม่เกิน 30 ปี ดอกเบี้ยคงที่ต่ำสุด 1.99 % และเงินงวดผ่อนต่ำแสนละ 199 บาทต่อเดือน นาน 3 เดือนแรก โดยธนาคารจัดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขพิเศษนี้ไปจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2566 นี้

tags : Thaipbs

Facebook

Similar Posts