เปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นเสื้อผ้า

บริษัท DGrade

ดูไบเดินหน้าเปลี่ยนขวดพลาสติกเป็นเสื้อผ้า

เพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนพร้อมทั้งลดมลภาวะพลาสติก ซึ่งถือเป็น 1 ใน 4 ปัจจัย ที่มนุษย์ใช้เพื่อดำรงชีวิต

บริษัท DGrade ที่ดูไบก่อตั้งขึ้นในปี 2010

 และมีเป้าหมายเพื่อสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนพร้อมทั้งลดมลภาวะพลาสติก กรรมการผู้จัดการของ DGrade กล่าวว่าที่ เรานำขวดพลาสติกมาหั่นให้เล็ก และทำให้เป็นเกล็ดชิ้นเล็กน้อยจำนวนมาก ๆ
“เมื่อเราได้เกล็ดแล้ว เราก็เปลี่ยนเกล็ดเป็นเส้นใย และเมื่อเรามีเส้นใยแล้ว เราก็ปั่นให้เป็นเส้นด้ายเครื่องหมายการค้าสีเขียวของเรา เมื่อเรามีเส้นด้าย เราก็สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ทุกประเภท เช่น เสื้อยืด

ผู้ผลิตกล่าวว่าเทคโนโลยีลดการใช้พลังงานลงครึ่งหนึ่งและใช้น้ำน้อยลง 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ 55 เปอร์เซ็นต์ DGrade จัดหาเสื้อผ้าสำหรับธุรกิจหลายประเภท และทำเครื่องแบบให้กับโรงเรียน 200 แห่ง
“โดยพื้นฐานแล้วเราทำผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราตามความต้องการของลูกค้า” Barber กล่าวเสริม “แต่ผ้าที่สำคัญจริงๆ ของเราบางส่วนที่เราเก็บไว้ในสต็อก ดังนั้นเราจึงมีสิ่งต่างๆ เช่น เสื้อเจอร์ซีย์และผ้าแห้งเร็วในสต็อกในสีต่างๆ ที่หลากหลาย”

บริษัทผลิตเสื้อผ้าหลายแสนชิ้นต่อปี และวางแผนที่จะรีไซเคิลขวดพลาสติกมากกว่า 1.2 ล้านขวดต่อวันในปีนี้

tags : insideedition

Facebook

Similar Posts