หมอนิธิ เตือนห้ามนำ"ซิโนฟาร์ม" ไปฉีดกระตุ้น เป็นอะไรไปไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

นพ.นิธิ มหานนท์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

ห้ามนำ "ซิโนฟาร์ม" ไปฉีดกระตุ้น ถ้าเป็นอะไรไปไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ระบุว่าช่วยย้ำกันอีกครั้งครับ เตรียมพร้อมเอกสาร จะได้เร่งกันฉีดให้คนที่ยังไม่ได้รับได้รับโดยเร็ว อย่านำไปฉีดกระตุ้นนะครับ เป็นอะไรไปไม่ได้รับคุ้มครองทุกกรณี

ข้อมูลและเอกสารสำหรับยื่นขอรับการจัดสรร “วัคซีนโควิด” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 3 สำหรับองค์กร , นิติบุคคลสำหรับแต่ละประเภทองค์กร , นิติบุคคล แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

1. องค์กร , นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 50 – 999 ราย
2. องค์กร , นิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 1,000 รายขึ้นไป
3. สถานพยาบาล ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนไว้ใช้ในสถานพยาบาลเพื่อให้บริการกับผู้ป่วยและผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล
4. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนในท้องถิ่น

สำหรับองค์กร และ อปท. ที่ต้องยื่นหนังสือตอบรับการให้บริการฉีดวัคซีนจากสถานพยาบาลที่ประสานงานไว้ประกอบการขอรับจัดสรร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่  www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/หนังสือแสดงความประสงค์ในการจัดเก็บรักษาและให้บริการวัคซีนตัวเลือก.docx

ที่มารูป : chulabhornhospital

tags : bangkokbiznews

Facebook

Similar Posts