เดินป่า

ข่าวดีของสายเดินป่า ภูสอยดาว 2566 เตรียมเปิดให้พิชิตแล้ว

ภูสอยดาว เส้นทางเดินป่าที่ได้รับความนิยม มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทย ซึ่งจะมีช่วงเวลาในการเปิดและปิดในแต่ละปีเพื่อให้ธรรมชาติได้พักผ่อน ซึ่งหลังจากที่ได้ประกาศปิดประจำปี ในตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวได้ประกาศเตรียมเปิดการท่องเที่ยวแล้ว

โดยอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวจะประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบริเวณ “ลานสน” ประจำปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติแนบท้ายประกาศ และ ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2563 อย่างเคร่งครัด

วิธีจองและขั้นตอนเดินป่าท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

1.นักท่องเที่ยวทุกท่านจะต้องทำการจองเข้าอุทยานฯ ผ่าน Application QueQ ล่วงหน้าสูงสุดได้ 60 วัน จำกัดจำนวน 300 คน/วัน (จองผ่าน QueQ 210 คน และ Walk in 90 คน)

2.หลังจากที่จองเข้าอุทยานฯ ผ่าน QueQ เรียบร้อยแล้ว สามารถจองเต็นท์และอุปกรณ์เครื่องนอน ได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php

3.ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนที่ https://drive.google.com/…/1cUi0SC5YWzF…/view ชื่อไม่พอต่อด้านหลังได้เลย

หมายเหตุ

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขอปรับเวลาลงทะเบียนเป็น 08.00 – 13.00 น. หากมาหลังจาก 13.00 น. จะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนขึ้นลานสนทุกกรณี

การรับบัตรคิว Walk-in นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับบัตรคิวที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียมด้วยตนเองทุกท่าน โดยสามารถรับได้ในเวลา 00.01 – 13.00 น. ของทุกวัน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่จองผ่าน QueQ รายชื่อที่จองมา จะต้องตรงกับผู้ที่จะเข้า ถ้าหากชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับผู้ที่จะเข้า หรือใส่ข้อมูลไม่ครบ ทางอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ : 09 5629 9528 , 09 1024 7633

tags : https://www.sanook.com/travel/1437651/

Facebook

Similar Posts