ลดขยะ+ช่วยโลก ด้วยขวดน้ำหลอดไฟ “Liter of light”

Liter of light

ขวดน้ำหลอดไฟ “Liter of light” ลดขยะช่วยโลก

ด้วยขวดน้ำหลอดไฟ “Liter of light”แคมเปญที่นำวัสดุที่เหลือใช้ หรือมีอยู่แล้ว อย่างขวดน้ำพลาสติกมาติดหลังคา และติดตามท้องถนน ทำเป็นหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์ให้ผู้คนที่ขาดแคลน หรือเข้าไม่ถึงไฟฟ้าได้ใช้ โดยโครงการนี้เริ่มต้นในปี 2011 โดย Pepsi Philippines จับมือกับ My Shelter Foundation ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา ช่วยชุมชนยากจนในฟิลิปปินส์

ขวดน้ำหลอดไฟ “Liter of light” ทำอย่างไร ?

ขวดน้ำ หลอดไฟ แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 1. ขวดน้ำใส่สารฟอกขาว (สำหรับกลางวัน) 2. ขวดน้ำใส่หลอดไฟพร้อมแผงโซล่าร์ (สำหรับกลางคืน)

แบบที่ 1 ขวดน้ำใส่สารฟอกขาว (สำหรับกลางวัน) | เป็นการนำเอาขวดใส ใส่น้ำ ผสมสารฟอกขาวและติดบนแผ่นหลังคา เพิ่มความสว่างภายในบ้าน สร้างกำลังไฟ 55 วัตต์โดยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีคือ
– ขวดน้ำพลาสติกใส
– น้ำเปล่า
– สารฟอกขาว
– แผ่นอะลูมิเนียม

แบบที่ 2 ขวดน้ำใส่หลอดไฟพร้อมแผงโซล่าร์ (สำหรับกลางคืน) เป็นการนำเอาขวดใส ใส่หลอดไฟ LED ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าร์เล็กๆที่ติดอยู่บนขวด ซึ่งอุปกรณ์ที่ต้องมีคือ
– ขวดน้ำ
– หลอดไฟ LED
– แผงโซล่าร์
– ท่อ PVC

นวัตกรรมฮีโร่สร้างความปลอดภัยให้แก่คนจำนวนมากในพื้นที่ห่างไกลและยากจนได้เข้าถึงไฟฟ้า และยังเป็นอีกหนึ่งฮีโร่ลดขยะของโลกเราได้ด้วย

tags literoflightusa.org

Facebook

Similar Posts