‘กระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์’ (Chedza Solar Backpacks) จากบอตสวานาช่วยเด็กยากไร้ให้มีไฟฟ้าใช้อ่านหนังสือได้ในเวลากลางคืน

Chedza Solar Backpacks

กระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์ จากบอตสวานาช่วยเด็กยากไร้ให้มีไฟฟ้าใช้อ่านหนังสือได้ในเวลากลางคืน

Ked-Liphi (เคด ลีฟี ) ชายชาวบอตสวานาวัย 31 ปี ได้ออกแบบกระเป๋าเป้ Chedza Solar Backpacks หรือกระเป๋าเป้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงความรู้และอ่านหนังสือได้ในเวลากลางคืน ผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หรือไฟฉาย สามารถจ่ายพลังงานให้หลายอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น โทรศัพท์และแท็บเล็ต สำหรับไฟฉายแอลอีดี (LED) ที่ติดอยู่บนกระเป๋ามีระยะการใช้งานสูงสุด 7 ชั่วโมง และสามารถเพิ่มการชาร์จอุปกรณ์พกพาถึงร้อยละ 40

“เคด ลีฟี” เล็งเห็นจุดสำคัญคือพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศตนเอง

ที่ประเทศบอตสวานาอุดมด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์ “เคด ลีฟี” เล็งเห็นจุดแข็งตรงนี้จนมาสร้างกระเป๋าเป้ในปี 2021 เขาทำงานร่วมกับนักสังคมสงเคราะห์ที่ช่วยเสาะหานักเรียนที่มีความต้องการมากที่สุด เพื่อบริจาคกระเป๋าจำนวน 80 ใบให้เด็กกลุ่มนี้

ชิ้นส่วนที่ผลิตส่วนใหญ่มาจากประเทศจีน บริษัทของเขายังคงต้องการเงินทุนและการสนับสนุนต่อไปเพื่อต่อยอดด้านพลังงาน แต่อุปสรรคคือปัจจุบันเขายังไม่มีโรงงานและเงินทุนเพื่อควบคุมคุณภาพและราคาสินค้าให้มีราคาไม่สูงเกินไป

กระเป็นเป้ใบนี้ นอกจากเปิดโอกาสให้นักเรียนชนบทได้อ่านหนังสือตอนกลางคืนแล้ว “เคด ลีฟี” เชื่อว่านวัตกรรมนี้ช่วยลดทอนต้นทุนการนำเข้าไฟฟ้าของบอตสวานาและมลภาวะ โดย “เชดซา” เป็นคำภาษากาลังกาที่แปลว่า “แสง” ในภาษาอังกฤษ หน้าที่ของเขาคือการทำให้แอฟริกาและอนาคตของเด็ก ๆ สว่างไสวด้วยนวัตกรรมดังกล่าว ในอนาคตพลังงานสะอาดโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นกุญแจสำคัญในแนวทางการลดคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับชาติ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่กำลังส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

tags :  english.news.cn

Facebook

Similar Posts