“คลัง” ประกาศยกเว้น VAT ซื้อ-ขาย ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’

Digital Asset Hub

“คลัง” ประกาศยกเว้น VAT ซื้อ-ขาย ‘สินทรัพย์ดิจิทัล’ เตรียมดันไทยเป็นฮับลงทุน

กระทรวงการคลังต้องการยกระดับการระดมทุนของประเทศผ่านสินทรัพย์ดิจิทัล คู่ขนานกับเครื่องมือระดมทุนเดิม เดินหน้าพัฒนาและสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการระดมทุนในเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลตั้งเป้าไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Hub) ของภูมิภาค 

คริปโตเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ ที่ซื้อขายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป “แบบไม่กำหนดเวลาสิ้นสุด” ขณะที่โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนได้รับยกเว้น VAT ตามเดิม โดยกระทรวงการคลังออกมาตรการใหม่ ดังนี้

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการโอน (ขาย) สินทรัพย์ดิจิทัลทั้ง 3 ช่องทาง ได้แก่

  1. ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Exchange)
  2. นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Broker)
  3. ผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Dealer) ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. จากเดิมที่ได้ยกเว้นเฉพาะ Exchange

นายกฯ พร้อมสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการระดมทุนของประเทศ โดยต้องคำนึง “เสถียรภาพ” ของระบบการเงิน แต่ต้องไม่สูญเสีย “ศักยภาพ” การพัฒนา

tags : kdc

Facebook

Similar Posts