FedEx เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าส่งสินค้าทั้งหมดภายในปี 2040

FedEx จะเปลี่ยนรถบรรทุกส่งของในปัจจุบันเป็นรุ่นไฟฟ้าทั้งหมดภายในปี 2040

FedEx เล็งเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าส่งสินค้าทั้งหมดภายในปี 2040

FedEx (เฟดเอกซ์) บริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่จะเปลี่ยนรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่ใช้อยู่ตอนนี้ให้เป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ภายในปี 2583 โดยจะทยอยเลิกใช้รถส่งพัสดุที่มีอยู่ และทุ่มเงิน 50 % เพื่อจัดซื้อยานยนต์ให้กับรถไฟฟ้าภายในปี 2568 รถที่ซื้อทั้งหมดจะเป็นรถไฟฟ้าภายในปี 2573 และจะยกเลิกรถบรรทุกที่ใช้แก๊สทั้งหมด

รูปเฟดเอกซ์จาก : unsplash

FedEx เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่เข้าร่วมให้คำมั่นสัญญาว่าจะเป็นบริษัทที่บรรลุ Carbon-Neutral หรือการดำเนินการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ โดย FedEx จะลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า, พลังงานยั่งยืนและการขับคาร์บอน ในจำนวนนี้รวมการลงทุน 100 ล้านดอลลาร์แก่มหาวิทยาลัยเยลเพื่อช่วยจัดตั้ง Yale Center for Natural Carbon Capture เพื่อเร่งวิจัยเกี่ยวกับวิธีการกักเก็บคาร์บอน

ทั้งนี้ทางบริษัทขนส่งยักษ์ใหญ่ยังวางแผนทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อความยั่งยืนด้วยการเสนอบริการส่งสินค้าแบบเป็นกลางทางคาร์บอนและการบรรจุหีบห่อที่มีความยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทจะลงทุนเงินเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วโลกมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อใช้พลังงานหมุนเวียนได้ด้วย


Tags : newsroom / Engadget

Similar Posts