ผู้สูงอายุ มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า แม้ฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อ/เสียชีวิต

ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกา

ผู้สูงอายุ มีอัตราการเสียชีวิตมากกว่า แม้ฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อ/เสียชีวิต

 Photo: AFP

สหรัฐอเมริกาเผยข้อมูลเกี่ยวกับโควิด-19 เด็กและหนุ่มสาวหรือคนที่อายุน้อยส่วนใหญ่ ไม่มีโรคประจำตัว ร่างกายแข็งแรง เวลาติดเชื้อโควิด-19 มักจะไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่รุนแรง ในขณะที่คนที่มีโรคประจำตัวและคนที่มีอายุมาก เวลาติดเชื้อโควิด-19 จะมีโอกาสมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้มากกว่า ล่าสุดประชากรสหรัฐอเมริกาเสียเพราะโควิด-19 กว่า 5 แสนราย คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของคนที่เสียชีวิตในแต่ละกลุ่มอายุได้ตามนี้ คือ

  • ช่วงอายุระหว่าง 0-17 ปี = 0.06%
  • ช่วงอายุระหว่าง 18-29 ปี = 0.41%
  • ช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี = 1.17%
  • ช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี = 3.11%
  • ช่วงอายุระหว่าง 50-64 ปี = 15.86%
  • ช่วงอายุระหว่าง 65-74 ปี = 22.29%
  • ช่วงอายุระหว่าง 75-84 ปี = 27.40%
  • ช่วงอายุระหว่าง 85 ปีขึ้นไป = 29.72%

คนที่มีอายุน้อย ส่วนใหญ่เวลาติดเชื้อโควิด-19 จะไม่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต แต่สามารถนำเชื้อไวรัสไปแพร่ให้กับคนที่มีอายุมากได้ ในหลายประเทศ ต้องการฉีดวัคซีนให้คนที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่มีโรคประจำตัว ก่อนกลุ่มอื่น เพราะเป็นกลุ่มคนที่อ่อนแอกว่า

แม้ว่าตอนนี้วัคซีนยังไม่สามารถป้องกันได้ 100%แต่จะช่วยลดการแพร่เชื้อและลดความเสียหาย เจ็บป่วยได้อย่างมาก 

tags : scmp , cdc.gov

Facebook

Similar Posts