El Salvador ประเทศแรกของโลกที่ Bitcoin ถูกต้องตามกฎหมาย

El Salvador

สภานิติบัญญัติแห่ง El Salvador อนุมัติให้ Bitcoin ถูกต้องตามกฎหมายเป็นประเทศแรกของโลก

ล่าสุดวันนี้ 9 มิถุนายน 2564 ประเทศ เอลซัลวาดอร์ กลายเป็นประเทศแรกของโลกที่ Bitcoin กลายเป็นเงินตราที่ถูกต้องตามกฎหมาย! หลังสภานิติบัญญัติ แห่ง เอลซัลวาดอร์ อนุมัติให้ Bitcoin ถูกกฏหมายแล้ว

บทบัญญัติของร่างกฏหมายใหม่นี้จะทำให้

  • สินค้าทั่วไปในประเทศอาจมีราคาเป็น Bitcoin
  • สามารถชำระภาษีด้วย Bitcoin ได้
  • การทำธุร Bitcoin จะไม่มีการเก็บภาษีกำไรจากการขาย
  • Bitcoin จะได้การยอมรับในการชำระแทนเงิน

กฎหมายนี้หมายความว่าหากคุณกำลังติดหนี้ใครในประเทศ เอลซัลวาดอร์ คุณสามารถโอนจ่ายพวกเขาคือเป็น Bitcoin ได้ โดยที่เขาจะไม่สามารถมีสิทธิ์ทักท้วงอะไร

นอกจากนั้นยังมีข่าวลือว่าหลายๆประเทศใน กำลังต้องการเอาอย่าง เอลซัลวาดอร์ มีข่าวว่าเหล่าประเทศอย่าง Paraguay, Argentina, Panama, Brazil และ Nicaragua ก็กำลังเล็งๆและมีแผนที่จะทำให้ Bitcoin สามารถใช้ชำระหนี้ในประเทศได้อย่างถูกกฏหมายเช่นเดียวกันกับ เอลซัลวาดอร์

 

Facebook

Similar Posts