ครม. เตรียมต่ออายุโครงการเราชนะ

เตรียมต่ออายุโครงการเราชนะ

ครม. เตรียมต่ออายุโครงการเราชนะคาดใช้งบฯ 2 แสนล้านบาท

 ครม.กระทรวงการคลังเตรียม ต่ออายุโครงการ “เราชนะ” หลังเกิดการโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ คาดว่าอาจใช้งบฯ 2 แสนล้านบาท 

วันที่ 20 เม.ย. 2564 มีรายงานว่า วันนี้กระทรวงการคลังจะเสนอแนวทางให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิด-19 ผ่านโครงการเราชนะด้วยการต่ออายุและเพิ่มเงินในมาตรการเราชนะออกไปอีก 1-2 เดือน ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มประมาณ 100,000-200,000 ล้านบาท

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการ “เราชนะ” ว่า ข้อมูล ณ วันที่ 19 เม.ย.มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะแล้วทั้งสิ้น 32.8 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 199,944 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กล่าวว่า ปัจจุบันวงเงินสำหรับดูแลผลกระทบจากโควิด-19 เหลือ 3 แสนล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1.งบตาม พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ วงเงิน 1 ล้านล้านบาท เหลือวงเงิน 2 แสนล้านบาท
2.งบกลางในปี 2564 ตั้งไว้ 1.39 แสนล้านบาท ใช้สำหรับรายการสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจำเป็น 9.9 หมื่นล้านบาท และงบกลางสำหรับโควิด 4 หมื่นล้านบาท

ปัจจุบันงบกลางรายการสำรองจ่ายฯ ใช้ไปแล้ว 1.9 หมื่นล้านบาท คงเหลือ 8 หมื่นล้านบาท และอีกส่วนคืองบกลางโควิดคงเหลือ 2 หมื่นล้านบาท โดย 2 หมื่นล้านบาทที่ใช้ไปสำหรับมัดจำวัคซีน และอีกส่วนไปเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคลากรทางการแพทย์ รวมแล้วงบกลางที่คงเหลือทั้ง 2 ส่วนที่ใช้ได้ 1 แสนล้านบาท 

“งบกลางที่เหลือ 1 แสนล้านบาท ใช้เยียวยาโควิดได้ 5-6 หมื่นล้านบาท เพราะสำนักงบประมาณต้องกันงบกลางบางส่วนรองรับภัยพิบัติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม หรือภัยอื่น 4-5 หมื่นล้านบาท ดังนั้นรวมแล้วเมื่อดูงบเงินกู้และงบกลางใช้เยียวยาประชาชนได้อยู่ที่  2.5-2.6 แสนล้านบาท” นายเดชาภิวัฒน์ กล่าว…

TAGS : bangkokbiznews

Similar Posts